Transversal BIM Knowledge for Higher Education

Projekt realizowany w ramach Programu „Erasmus+”, KA2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – Partnerstwa na rzecz kreatywności

Transversal BIM Knowledge for Higher Education

Okres realizacji

15.06.2021 - 14.06.2023

Cel projektu

Technologia Modelowania informacji o budynku – BIM (Budownictwo Cyfrowe) (z ang. Building information modeling) przedstawia całościowy proces tworzenia informacji o zasobie i jego zarządzaniu. Opiera się na inteligentnym modelu, który w chmurze integruje uporządkowane wielobranżowe dane, umożliwia tworzenie prezentacji cyfrowych zasobu – od jego projektu i budowy, aż po eksploatacje (Źródło: https://www.autodesk.pl/solutions/bim).

Celem projektu jest wprowadzenie technologii BIM w programy nauczania niezwiązane z budownictwem, między innymi w obszary zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania finansami, itd., a tym samym zwiększenie konkurencyjności absolwentów danych kierunków na rynku pracy.

Grupy docelowe

 • Uczelnie wyższe zainteresowane urozmaiceniem i wdrożeniem interdyscyplinarnych technologii w swój program nauczania
 • Wykładowcy, którzy uzyskają nową wiedzę z zakresu BIM i przekazywać ją będą swoim uczniom
 • Studenci, którzy uzyskają wiedzę z zakresu BIM i zwiększą swoją konkurencyjność na ciągle zmieniającym się rynku pracy.

Rezultaty projektu

 • Analiza obecnego wdrożenia technologii BIM w programy nauczania instytucji szkolnictwa wyższego;
 • Opracowanie planu wdrożenia BIM w różne programy nauczania studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich niezwiązanych z budownictwem, na podstawie wyników analizy z rezultatu pierwszego;
 • Opracowanie programu zajęć wprowadzających do technologii BIM, które mogą zostać przeprowadzone na wielu różnych kierunkach i programach nauczania;

Partnerzy projektu

 • Warnborough College Limited – Wielka Brytania (Lider)
 • INTERNATIONAL INNOVATION FROM THE SOUTH SL – Hiszpania
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie – Polska
 • EK Egyesulet – Węgry
 • PANEPISTIMIO PATRON – Grecja
 • GLOBAL CONTENTS S.L. – Hiszpania
Skip to content