Time to Fresh Up: Cultivating Economic Literacy for Resilient Work in Europe

Projekt realizowany jest w ramach programu Erasmus+, KA220: Partnerstwa na małą skalę w sektorze kształcenia i szkolenia

Time to Fresh Up: Cultivating Economic Literacy for Resilient Work in Europe

Okres realizacji

15.12.2021 - 15.12.2023

Cel projektu

Przygotowanie informacji i materiałów dydaktycznych dla osób dorosłych do samokształcenia (Edu-kit), które mają pomóc w zdobyciu kompetencji z zakresu zagadnień rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem pracy w czasach transformacji, przejawiających m.in. zmianami klimatu, ograniczonym dostępem do energii kopalnej, digitalizacją, przepaścią między bogatymi i biednymi.

Promowanie rozwoju indywidualnej odporności w pracy, rozumianej jako zdolność do znalezienia kreatywnych rozwiązań na pojawiające się zmiany i kryzysy.

Projekt ma na celu również połączenie środowiska ekonomistów, nauczycieli (osób dorosłych) i dorosłych osób uczących się, dzięki opracowaniu platformy edukacyjnej o zasięgu europejskim na której zostaną umieszczone materiały pomagające w nauce poprzez wymianę opinii i perspektyw

Opracowane w ramach projektu materiały przedstawią temat zatrudnienia poprzez:

 • podejście mikroekonomiczne i makroekonomiczne,
 • nazwanie aktualnych problemów związanych z rynkiem pracy i znalezienie kreatywnych rozwiązań,
 • porównanie do różnych poglądów i „szkół ekonomicznych”,
 • społeczne, etyczne i polityczne wpływy w kształtowaniu i myśleniu ekonomicznym.

Projekt ma również na celu promowanie europejskiego wymiaru ekonomii oraz wieloperspektywiczności poprzez wymianę informacji w międzynarodowym partnerstwie 6 krajów.

Planowane działania

 1. Stworzenie wielojęzykowej platformy e-learningowej Edu-kit jako curriculum samodzielnego kształcenia dla nauczycieli dorosłych w zakresie edukacji społeczno-ekonomicznej w Europie, na którą składają się:
  1. moduły szkoleniowe dotykające zagadnień związanych z zatrudnieniem oraz rynkiem pracy i odpornością na występujące na nim zmiany.
  2. inspiracje i narzędzia dydaktyczne do celów szkoleniowych,
  3. glosariusz podstawowych terminów ekonomicznych opisanych w odniesieniu do różnych podejść ekonomicznych.
  4. Forum dyskusyjne
 2. Wszystkie materiały edukacyjne będą dostępne w 5 wersjach językowych partnerów projektu oraz będą poruszać takie tematy, jak:
  • Zmiany rynku pracy w wyniku wystąpienia kryzysu pandemii COVID-19,
  • Kompetencje przyszłości,
  • Idea dochodu podstawowego i zrównoważonej pracy,
  • Gwarancja pracy w nowoczesnej teorii monetarnej,
  • Feministyczna perspektywa pracy w opiece zdrowotnej,
  • Gospodarka platformowa i jej wpływ na pracę,
  • Doradztwo zawodowe w czasach transformacji,
  • Pojęcie „gig economy”.
 3. Stworzenie materiałów edukacyjnych (artykułów, scenariuszy zajęć grupowych, filmów)
 4. Stworzenie wielojęzycznej strony internetowej projektu do celów upowszechniania i informowania o celach i założeniach projektu, partnerach, edukacji ekonomicznej itp.
 5. Organizacja wydarzeń mających na celu upowszechnianie rezultatów projektu przez organizacje partnerskie.
 6. Stworzenie publikacji, zawierającej wszystkie artykuły w jednym pliku PDF, którą będzie można bezpłatnie pobrać i z niej korzystać.

Grupy docelowe

Projekt skierowany jest bezpośrednio do nauczycieli osób dorosłych (nauczycieli, trenerów, doradców). Pośrednią grupę docelową stanowią dorośli uczący się na wszystkich poziomach nauczania.

Partnerzy projektu

 1. Institut für interkulturelle politische Bildung e.V. (Niemcy) – Lider Projektu
 2. AVITEUM s.r.o. (Czechy)
 3. WSEI University (Polska)
 4. Transit Projectos (Hiszpania)
 5. Wirtschaft suniversitat Wien (Austria)
 6. Financial Justice Ireland (Irlandia)

Media

Strona internetowa: http://work.economic-literacy.eu/

Platforma e-learningowa: http://lpw.economic-literacy.eu/

Skip to content