Studia dualne na kierunku Zarządzanie II stopnia w WSEI – szansą na praktyczną edukację i znalezienie zatrudnienia

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji otrzymała dofinansowanie do projektu:

Studia dualne na kierunku Zarządzanie II stopnia w WSEI – szansą na praktyczną edukację i znalezienie zatrudnienia

Okres realizacji

01.11.2018 - 30.09.2022

Wysokość dofinansowania

2 413 495,00 PLN

Wysokość dofinansowania ze środków europejskich

2 097 004,39 PLN

Cel projektu

Celem projektu jest podniesienie kompetencji przez 85% studentów uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez modyfikację programu kształcenia i realizacji studiów dualnych na kierunku Zarządzanie II st. do 2022 roku.

Planowane działania

  • Opracowanie nowego programu kształcenia i opracowanie programu stażowego, efektów kształcenia, procesu dyplomowania we współpracy
    z przedstawicielami otoczenia społeczno – gospodarczego i uzyskanie zgody na prowadzenie studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie przez WSEI.
  • Realizację programu dydaktycznego i stażowego, potwierdzone uzyskaniem zakładanych efektów kształcenia i ukończenie przez 85% studentów studiów.

W ramach nowego kierunku utworzone zostaną specjalności: Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym i Zarządzanie międzynarodowe w logistyce i transporcie.

Ramowy plan studiów obejmuje 31 modułów, łącznie 1740 h, w tym realizowane w Uczelni: 780 (320 wykładów, 370, ćwiczeń, 90 godz. seminariów) i na stażu: 960h

Grupy docelowe

100 studentów (54 kobiety /46 mężczyzn) nowego kierunku Zarządzanie II stopnia (w 2 edycjach po 50 osób).

Skip to content