Studia dualne na kierunku Administracja I stopnia w WSEI – szansą na praktyczną edukację i znalezienie zatrudnienia

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji otrzymała dofinansowanie do projektu:

Studia dualne na kierunku Administracja I stopnia w WSEI – szansą na praktyczną edukację i znalezienie zatrudnienia

Okres realizacji

01.08.2019 - 31.07.2023

Wysokość dofinansowania

2 730 342,00 PLN

Wysokość dofinansowania ze środków europejskich

2 372 301,64 PLN

Cel projektu

Celem projektu jest podniesienie kompetencji przez 90% studentów uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez modyfikację programu kształcenia i realizacji studiów dualnych na kierunku Administracja I st. (6 semestrów) z 50 studentów objętych wsparciem z EFS do 2023 roku.

Planowane działania

  • Opracowanie nowego programu kształcenia i opracowanie programu stażowego, efektów kształcenia, procesu dyplomowania we współpracy
    z przedstawicielami otoczenia społeczno – gospodarczego i uruchomienie studiów I stopnia na kierunku Administracja z dwoma specjalnościami Administracja publiczna (modyfikowana), Administracja cyfrowa (nowa) przez WSEI.
  • Realizację programu dydaktycznego i stażowego, potwierdzone uzyskaniem zakładanych efektów kształcenia i ukończenie przez 90% studentów studiów.

Ramowy plan studiów na kierunku Administracja I stopnia o profilu praktycznym w systemie dualnym obejmuje 3010 godzin dydaktycznych, w tym godziny realizowane w Uczelni: 1570 (Zajęcia odbywają się w formie 555 godzin wykładów, 920 godzin ćwiczeń, 95 godzin seminariów) godziny realizowane w jednostkach administracji publicznej w ramach stażu: 1440 godzin.

Grupy docelowe

50 studentów (30K/20M) zmodyfikowanego kierunku Administracja I stopnia ( 2 edycje)

Skip to content