Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji otrzymała dofinansowanie do projektu:

Solidarni z Ukrainą

Okres realizacji

01.04.2022 - 30.09.2022

Wysokość dofinansowania

645 000 PLN

Cel projektu

Celem programu jest umożliwienie uczestnikom Programu – studentom, którzy są obywatelami Ukrainy i przybyli do Polski od 24 lutego 2022 r. kontynuowania studiów lub odbycia innych dowolnych form kształcenia w polskich uczelniach w okresie do września 2022 roku. Program dofinansowany jest ze środków Narodowego Centrum Wymiany Akademickiej (NAWA).

Planowane działania

  • Przyjęcie uczestników Programu na studia I stopnia w systemie stacjonarnym na kierunkach Ekonomia, Zarządzanie oraz Finanse i Rachunkowość ze zwolnieniem z wszelkich opłat w semestrze letnim 2021/2022.
  • Zapewnienie udziału w bezpłatnym 60-godzinnym kursie z języka polskiego.
  • Wypłatę stypendiów dla wszystkich uczestników Programu. Wypłata stypendium dla uczestnika Programu jest obligatoryjna przez cały okres, w którym uczestnik bierze udział w działaniach opisanych w punktach 1 – 2 oraz przebywa na terytorium Polski,
  • Zapewnienie opieki psychologicznej i prawnej związanej z kształceniem.

Grupy docelowe

Uczestnikami działań realizowanych w Programie (uczestnikami Programu) będą obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski nie wcześniej niż 24 lutego 2022 roku i którzy byli studentami ukraińskich uczelni w roku akademickim 2021/2022.

Skip to content