Social and emotional skills to regulate the mental effects of remote working and promote work satisfaction (REMOTEMO)

Umiejętności społeczne i emocjonalne do regulowania psychicznych skutków pracy zdalnej i promowanie satysfakcji z pracy

Social and emotional skills to regulate the mental effects of remote working and promote work satisfaction (REMOTEMO)

Okres realizacji

01.12.2021 - 01.12.2023

Cel projektu

Podniesienie kompetencji managerów w zakresie emocjonalnego zarządzania pracownikami w warunkach pracy zdalnej.

Grupy docelowe

Pracodawcy, kadra zarządzająca i pracownicy pracujący zdalnie

Rezultaty projektu

 • Program szkoleniowy dla managerów, podnoszący ich kompetencje w zakresie emocjonalnego zarządzania pracownikami pracującymi zdalnie, w szczególności w zakresie zarządzania intrapersonalnego (zapobieganie takim problemom jak stres, niepokój, niepewność, problemy ze snem), jak i interpersonalnego (w odniesieniu do wpływu pracy zdalnej na relacje społeczne, rodzinne, małżeńskie). Program szkoleniowy będzie mieć formę podcastów poruszających obszary tematyczne, które zgodnie z analizą potrzeb są szczególnie problematyczne w warunkach pracy zdalnej (IO 1).
 • Zestaw narzędzi szkoleniowych dla pracowników pracujących zdalnie. W ramach projektu zostanie opracowanych 30 modułów szkoleniowych, mających na celu złagodzenie wpływu pracy zdalnej na zdrowie psychiczne pracowników, ich wydajność i satysfakcję z pracy. Narzędzia szkoleniowe dla pracowników będą mieć formę online i dotyczyć obszarów zidentyfikowanych na podstawie analizy potrzeb przeprowadzonej zarówno wśród pracowników, jak i managerów.
 • Studia przypadków dot. tematu zarządzania emocjami w pracy zdalnej. Przygotowane
  w ramach projektu opracowanie będzie stanowić dla grupy docelowej punkt odniesienia w zakresie dobrych praktyk emocjonalnego zarządzania pracownikami pracującymi zdalnie, umożliwiając ich wdrożenie w różnych organizacjach na terenie Unii Europejskiej

Partnerzy projektu

 • HeurekaNet – Freies Institut für Bildung, Forschung und Innovation e.V. – Niemcy – Lider projektu
 • Indepice SCA – Hiszpania
 • Neotalentway – Hiszpania
 • Eduforma SRL – Włochy
 • Scientific Association for the Promotion of Lifelong Learning – Grecja
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie – Polska
Skip to content