Cel projektu

 • Wsparcie edukacyjne dla dzieci z niepełnosprawnością za pomocą opracowanych innowacyjnych modułów i z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych
 • Rozwój kompetencji nauczycieli za pomocą warsztatów i szkoleń
 • Przenoszenie edukacji z instytucji edukacyjnej do domu z pomocą rodziny
 • Podniesienie świadomości wśród dzieci z niepełnosprawnością, organizacja szkoleń dla nich
 • Utworzenie nowoczesnego cyfrowego narzędzia online służącego do nauki i wsparcia dla dzieci, nauczycieli i członków rodzin.

Planowane działania

 • Przygotowanie modułów treningowych przez ekspertów posiadających doświadczenie w edukacji specjalnej
 • Stworzenie platformy e-learningowej i udostępnienie jej dzieciom z niepełnosprawnością i ich rodzinom oraz nauczycielom
 • Przygotowanie szkoleń dla nauczycieli wdrażających moduł oraz władz lokalnych instytucji edukacyjnych
 • Organizacja warsztatów, mających na celu podniesienie świadomości ludzi o problemach dzieci z niepełnosprawnościami i  ich rodzin, również w celu promocji projektu, w tym zamieszczenie informacji w mediach lokalnych oraz krajowych
 • Seminaria organizowane dla rodziców, kadry dydaktycznej oraz dla uczniów szkół, w których uczą się dzieci z niepełnosprawnością w celu integracji w życiu codziennym

Grupy docelowe

Pierwszą grupą docelową w projekcie stanowią uczniowie szkół w wieku 6-10 lat z niepełnosprawnością, którzy nie mogą uczęszczać do szkoły ze względu na choroby przewlekłe (łamliwość kości, choroby mięśni, białaczkę itd.) lub krótkotrwałe ostre stany chorobowe (złamana kość, uraz szyi po wypadkach samochodowych itd) oraz ich rodzice. Kolejną grupą docelową są nauczyciele, którzy będą uczestnikami warsztatów oraz szkoleń, którzy będą świadczyć wsparcie edukacyjne dla dzieci z niepełnosprawnościami razem z rodzicami tych dzieci. Kolejną grupę docelową stanowią pracownicy naukowi, eksperci, reasercherzy oraz inni pracownicy zajmujący się edukacją społeczną.

Rezultaty projektu

 • Najważniejszym oczekiwanym rezultatem będzie realizacja wszystkich celów projektu,  zaspokojenie potrzeb grup docelowych.
 • Pierwszym wynikiem będzie sporządzony raport z Analizy Potrzeb, który zostanie opublikowany w pismach naukowych oraz w formie e-booka
 • Drugim rezultatem będzie opracowany moduł szkoleniowy, na potrzeby dzieci z niepełnosprawnością, ich rodziców i nauczycieli
 • Trzecim rezultatem wypracowanym w ramach projektu będzie platforma e-learningowa, na której zostaną umieszczone informacje, moduły szkoleniowe dla dzieci z niepełnosprawnością, ich rodziców oraz nauczycieli, umożliwiające naukę i otrzymywanie wsparcia w wygodnej formie przez Internet
 • Kolejnym rezultatem będą opracowane materiały ICT – w formie audio, wideo, które zostaną udostępnione na platformie e-learningowej
 • Opracowane w ramach projektu badania naukowe, dotyczące problemów dzieci uczących się w domu i sposoby ich rozwiązania, zostaną opublikowane w formie podręcznika

Partnerzy projektu

 • Kemal yurtbilir ozel egitim meslek lisesi (TURCJA) – leader
 • Altindag rehberlik ve arastirma merkezi (TURCJA)
 • Tum ozel egitim ve rehabilitasyon kurumlari dernegi (TURCJA)
 • Univerza v mariboru (SŁOWENIA)
 • Dost egitim turizm insaat tekstil sanayi ve ticaret a.s. (TURCJA)
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie (POLSKA)
 • Istituto comprensivo statale b. Lorenzi fumane vr (WŁOCHY)

Media

Strona internetowa projektu: https://www.seshome.net/

Dostęp do platformy e-learningowej: http://seshome.org/

Skip to content