Projekt realizowany w ramach Programu EaSI – Europejski Program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych

Reactivate

Okres realizacji

01.11.2017 - 31.10.2019

Cel projektu

Stworzenie międzynarodowych innowacyjnych mechanizmów (doradczych, finansowych) wspierających mobilność osób na rynku pracy UE dla osób bezrobotnych 35+, głównie długotrwale bezrobotnych w 6 krajach partnerskich: Polska, Włochy, Irlandia, Belgia, Hiszpania, Grecja

Produkty projektu

 1. Platforma on-line (portal pracy), służący do kojarzenia osób poszukujących pracy i pracodawców
 2. Poradniki dla osób poszukujących pracy i pracodawców z branży opieki zdrowotnej i IT w Europie
 3. Sieć kontaktów regionalnych i krajowych agencji poszukiwania pracy i firm HR
 4. Narzędzia w formie przewodników oraz procedur dostosowanych indywidualnie do każdego użytkownika platformy
 5. Powołany zostanie zespół ekspertów odpowiedzialnych za działania aktywizujące, wsparcie dla osób poszukujących pracy i pracodawców, a także testowanie modelu współpracy zdefiniowanego w ramach konsorcjum REACTIVATE
 6. Indywidualnie dopasowane relacje: pracodawca – pracownik/stażysta/praktykant

Grupy docelowe

 • Osoby poszukujące pracy lub stażu, praktyki zawodowej:
  • bezrobotne/ długotrwale bezrobotne
  • powyżej 35 roku życia
  • z sektora opieki zdrowotnej i IT
 • Pracodawcy (MŚP) poszukujących pracowników z branży IT lub opieki zdrowotnej

Partnerzy projektu

 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji (Polska) – Lider Projektu
 • INNOGATE TO EUROPE S.L. (Hiszpania)
 • Oficial Spanish Chamber of Commerce in Belgium and Luxembourg (Belgia)
 • ECTE – European Center in training for Employmement (Grecja)
 • Eduforma S.r.l.(Włochy)
Skip to content