Pathways to Inclusive Pedagogy

Projekt realizowany w ramach Programu „Erasmus+”, KA2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, działanie – Partnerstwa Strategiczne – Edukacja Szkolna

Pathways to Inclusive Pedagogy

Okres realizacji

01.09.2019 - 30.06.2021

Cel projektu

Projekt ‘Pathways to Inclusive Pedagogy’ ma na celu wymianę wiedzy i doświadczeń doświadczonych nauczycieli oraz przyszłych nauczycieli w zakresie edukacji włączającej. W ramach projektu zostaną opracowane narzędzia oraz materiały wideo wspierające przygotowanie i rozwój zawodowy nauczycieli i studentów pedagogiki.

Planowane działania

 • 3 spotkania partnerów projektu;
 • opracowanie materiałów dydaktycznych dla pedagogiki włączającej;
 • organizacja wizyt studyjnych w szkołach i placówkach oświatowych (także w szkołach specjalnych) we wszystkich krajach partnerskich: w Polsce, Belgii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Francji, na Malcie.

Grupy docelowe

Doświadczeni nauczyciele oraz przyszli nauczycieli zainteresowani pedagogiką włączającą

Partnerzy projektu

 • Swiss Cottage School, Development and Research Centre – Lider projektu
 • Wyższa szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie,
 • University of Limoges,
 • Artevelde University College Ghent,
 • University of Malta,
 • The County Resource and Educational Assistance Center Sibiu (CJRAE Sibiu),
 • Blackfriars School,
 • Junedals school
Skip to content