Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, na podstawie umowy o partnerstwie nr WND-POWR.05.03.00-00-0073/17 zawartej z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej

Okres realizacji

01.01.2018 - 31.12.2020

Cel projektu

Centrum Symulacji Medycznej Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie  zostało utworzone w ramach projektu: „Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej środkiem do poprawy jakości kształcenia pielęgniarek w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie”.

Centrum Symulacji Medycznej wspiera kształcenie studentów na kierunku Pielęgniarstwo. Umożliwia w warunkach symulowanych na ćwiczenie w jednakowych, powtarzalnych i kontrolowanych warunkach klinicznych postępowania w sytuacjach trudnych i rzadko spotykanych. Wspomaga kształtowanie i doskonalenie umiejętności praktycznych w wybranych sytuacjach klinicznych, nauki i doskonalenia prowadzenia procesu diagnostyczno-terapeutycznego z wykorzystaniem symulowanych scenariuszy klinicznych w warunkach odzwierciedlających oddział szpitalny.

Studenci kierunku Pielęgniarstwo zdobywają umiejętności udzielania pomocy medycznej w warunkach rzeczywistości wirtualnej, na specjalistycznych symulatorach medycznych, fantomach oraz trenażerach. Nowoczesne symulatory medyczne wiernie odzwierciedlają reakcje i zachowania pacjentów. Wszystko po to, aby studenci przed wejściem na oddział szpitalny mogli sprawdzić w bezpiecznych warunkach, czy są odpowiednio pod względem merytorycznym i praktycznym przygotowani do pracy z prawdziwymi pacjentami.

Rezultaty projektu

Sala OSCE/Debryfing

Wyposażenie:

 • stanowisko do iniekcji
 • kozetka lekarska
 • zestaw mebli medycznych
 • kamera
 • kamera
 • telewizor

Pracownia Opieki Pielęgniarskiej Wysokiej Wierności osoby dorosłej

Wyposażenie:

 • zaawansowany symulator pacjenta dorosłego SUZI wraz z systemem AV i oprogramowaniem do debryfingu
 • wózek reanimacyjny dla dzieci z wyposażeniem
 • respirator
 • lampa zabiegowa
 • plecak ratowniczy
 • Aparat EKG
 • ssak elektryczny
 • łóżko szpitalne ortopedyczne
 • szafka przyłóżkowa
 • wysokiej klasy symulator pacjenta dorosłego wraz z systemem AV i oprogramowaniem do debryfingu
 • wieszak teleskopowy kroplówki
 • wieszak teleskopowy kroplówki

Pracownia opieki pielęgniarskiej – pediatryczna

Wyposażenie:

 • inkubator otwarty
 • pompa strzykawkowa
 • pompa objętościowa
 • ssak elektryczny
 • wózek reanimacyjny
 • zestaw mebli medycznych
 • łóżko pacjenta domowe z materacem
 • trenażer nauka zabezpieczenia dróg oddechowych
 • trenażer nauka zabezpieczenia dróg oddechowych – dziecko
 • trenażer nauka zabezpieczenia dróg oddechowych – niemowle
 • trenażery iniekcje śródskórne
 • trenażer badanie gruczołu piersiowego
 • trenażer badanie gruczołu piersiowego
 • konikotomia
 • fantom noworodka pielęgnacyjny-dziewczynka
 • fantom do nauki dostępu naczyniowego
 • fantom wcześniaka
 • model pielęgnacyjny Stomil
 • model pielęgnacji ran
 • model do zakładania zgłębnika
 • zaawansowany fantom PALS dziecka
 • zaawansowany fantom PALS niemowlę
 • fantomy BLS dziecka
 • fantomy BLS niemowlęcia
 • zaawansowany fantom pacjenta dorosłego
 • wysokiej klasy symulator dziecka
 • wysokiej klasy symulator niemowlęcia
 • kamery
 • waga niemowlęca ze wzrostomierzem
 • wieszaki teleskopowe kroplówki
 • stojak medyczny
 • inkubator GE OHMEDA GIRAFFE rekondycjonowany
 • łóżeczko noworodkowe
 • szafka przyłóżkowa
 • stół do badania niemowląt
 • łóżko dziecięce

Sala Umiejętności Pielęgniarskich

Wyposażenie:

 • panel nadłóżkowy z wybranymi mediami
 • panel medyczny z doprowadzonymi wybranymi mediami
 • łóżko na stanowisko intensywnej terapii z materacem
 • łózko szpitalne specjalistyczne z przechyłami bocznymi z materacem;
 • trenażer iniekcji domięśniowych
 • zaawansowany fantom ALS osoby dorosłej
 • zaawansowany fantom pacjenta dorosłego
 • kamery
 • fantom do prowadzenia BLS z opcją monitorowania głębokości ucisku i wentylacji płuc (dorosły) -171-0160 Resusci Anne QCPR Tors 206-30033 Sim Pad Plus Skils reporter
 • wieszaki teleskopowe kroplówki
 • szafka przyłóżkowa
 • wózek na leki mobilny
 • stolik opatrunkowy mobilny z półkami
 • wózek oddziałowy

Sala umiejętności technicznych

Wyposażenie:

 • lampę zabiegową
 • zestawy profilaktyki przeciwodleżynowej
 • wózek transportowy
 • wózek inwalidzki
 • zestaw sprzętu do pielęgnacji
 • trenażer dostępu – naczyniowe obwodowe
 • trenażer doszpikowy
 • trenażer iniekcji domięśniowych
 • trenażer cewnikowanie pęcherza / wymienny
 • model pielęgnacji ran odleżyn
 • zaawansowany fantom pacjenta starszego
 • kamery
 • wózek reanimacyjny
 • symulator do badania jamy brzusznej
 • symulator (trenażer piersi z węzłami chłonnymi)
 • symulator bo badania gruczołu krokowego
 • łóżko na stanowisko intensywnej terapii
 • wieszak teleskopowy kroplówki
 • parawany mobilne
 • deska ortopedyczna
 • nosze podbierakowe
 • szafka przyłóżkowa
 • wózek oddziałowy
 • zestaw do nauki przemieszczania pacjentów
Skip to content