Międzynarodowy program kształcenia w języku angielskim na kierunku Informatyka I stopnia studiów stacjonarnych w WSEI w Lublinie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji otrzymała dofinansowanie do projektu:

Międzynarodowy program kształcenia w języku angielskim na kierunku Informatyka I stopnia studiów stacjonarnych w WSEI w Lublinie

Okres realizacji

01.04.2017 - 31.03.2021

Wysokość dofinansowania

2 982 467,50 PLN

Wysokość dofinansowania ze środków europejskich

2 892 991,50 PLN

Cel projektu

Poprawa dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla 45 (9K/36M) St. kierunku Informatyka w WSEI w Lublinie do 31.03.2021r.

 • realizacja na kierunku Informatyka programu kształcenia w języku angielskim, skierowanego zarówno do studentów z Polski, jak i do cudzoziemców,
 • realizacja międzynarodowego programu studiów na kierunku Informatyka Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie,
 • organizacja w Polsce międzynarodowej szkoły letniej w której uczestniczyć będą cudzoziemcy oraz studenci z Polski,
 • włączenie dwóch wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej i zawodowej w prowadzenie programu kształcenia na kierunku Informatyka w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, w wymiarze 240 godzin dydaktycznych.

Planowane działania

Umiędzynarodowienie programu będzie polegało na włączeniu kilku elementów:

 1. Internet rzeczy: IoT -aplikacje sieci sensorowych (głównie bezprzewodowych), sterowanie zdalne, aplikacje adaptujące się do warunków, inteligentne budynki/miasta, sieci pomiarowe (smart grid) i monitoring (wizualny, środowiska, zagrożeń).
 2. Obszar przetwarzania danych (gł. tzw. Big Data): Cloud Computing (składowe techniki: przetwarzania równoległe, systemy Hadoop, zarządzanie klastrami komputerowymi: tzw. inteligencja biznesowa, zarządzanie zasobami, platformy, usługi jako system (PaaS, SaaS), kontenery i mikrousługi.
 3. Adaptacyjna architektura bezpieczeństwa – obecne zagrożenia przerastają możliwości systemów bezp. opartych o sztywne reguły, przyszłość to wykrycie i neutralizacja potencjalnych ataków.
 4. A we wszystkim i wszędzie: bezpieczeństwo danych (przechowywania i transmisji), niezawodność aplikacji i systemów.

Grupy docelowe

Projekt jest skierowany do 45 studentów z naboru 2017/18, w tym 9 kobiet i 35 cudzoziemców. Projekt obejmuje swym działaniem cały cykl kształcenia na studiach stacjonarnych I stopnia, na Informatyce.

Kryteria rekrutacyjne:

Kryteria formalne uczelniane (w tym przepisy prawa związane z rekrutacją cudzoziemców, podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich + Kryteria projektowe (ankieta rekrutacyjna, zgoda na przetwarzanie danych os., udział w monitoringu losów absolwentów Posiadanie certyfikatu z języka angielskiego na poziomie B2 lub egzamin wstępny ze znajomości języka angielskiego.

Kryteria dodatkowe:

 • niepełnosprawność (+1pkt)
 • obszar wiejski (+1pkt)
 • płeć (+2pkt – preferowane K)

O zakwalifikowaniu do udziału decydować będzie spełnienie kryteriów liczba pkt. oraz jako ostatnie kryterium, kolejność zgłoszeń. W przypadku liczby chętnych przekraczających dostępne miejsca  – Egzamin przedmiotowy/punkty na świadectwie maturalnym.

Skip to content