Kompetencje, Wiedza, Innowacje – zintegrowany program rozwoju WSEI w Lublinie – etap III

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji otrzymała dofinansowanie do projektu:

Kompetencje, Wiedza, Innowacje – zintegrowany program rozwoju WSEI w Lublinie – etap III

Okres realizacji

01.04.2019 - 30.11.2023

Wysokość dofinansowania

11 192 671,60 PLN

Wysokość dofinansowania ze środków europejskich

10 856 890,60 PLN

Cel projektu

Celem ogólnym projektu jest poprawa jakości funkcjonowania i zarządzania uczelnią oraz podniesienie kompetencji studentów WSEI, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez wsparcie procesów zarządzania uczelnią i podniesienie kompetencji jej kadry dydaktycznej, zarządzającej i administracyjnej do 03.2023 r.

Planowane działania

  • Udoskonalenie i realizacja programu kształcenia w części dotyczącej procesu dydaktycznego poprzez opracowanie nowoczesnym materiałów dydaktycznych, w dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej) oraz włączenie wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy    naukowej lub zawodowej, w prowadzenie zajęć na kierunku Pielęgniarstwo I  stopnia do potrzeb społeczno-gospodarczych dla 120 studentów,
  • Opracowanie i realizacja programu kształcenia na nowo-utworzonym kierunku Mechatronika I stopnia studia o profilu praktycznym dostosowanych do potrzeb społeczno-gospodarczych dla 75 studentów,
  • Realizacja wysokiej jakości programów stażowych dla studentów 30% studentów z kierunku Mechatronika,
  • Kursy i szkolenia podnoszące kompetencje kadry uczelni, aby wypracowane rozwiązania były wdrożone na stałe do dydaktyki i zarządzania Uczelnią,
  • Wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią: platforma edukacyjna i system do zarządzania zasobami ludzkimi.

Grupy docelowe

  • Studenci zmodyfikowanego kierunku Pielęgniarstwo I stopnia studia stacjonarne,
  • Studenci nowego kierunku Mechatronika I stopnia (stacjonarne/niestacjonarne) ,
  • Studenci uczestniczący w wysokiej jakości stażach – wsparciem objęci będą studenci , którym do zakończenia kształcenia pozostają max 4 semestry
  • Kadra dydaktyczna i zarządzająca i administracyjna WSEI.
  • Podmiot: WSEI w Lublinie – wdrażająca platformę informatyczną oraz informatyczny system zarządzania zasobami ludzkimi w WSEI, realizująca działania mające na celu podniesienie kompetencje kadry, dostosowująca program kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych
Skip to content