ISafetyApp: “Teaching Students Internet Safety Through an Artificial Intelligence Mobile Application”

Projekt realizowany jest w ramach programu Erasmus+, KA226: Partnerstwa na rzecz gotowości do edukacji cyfrowej

ISafetyApp: “Teaching Students Internet Safety Through an Artificial Intelligence Mobile Application”

Okres realizacji

30.06.2021 - 29.06.2023

Cel projektu

Projekt zakłada stworzenie gry poważnej, której celem będzie edukacja graczy w zakresie bezpieczeństwa w sieci. W grze zaaplikowane zostaną elementy sztucznej inteligencji.

Celem projektu jest promowanie tworzenia kreatywnych i edukacyjnych materiałów dostępnych online dla młodych użytkowników oraz zwiększanie świadomości dotyczącej narzędzi cyfrowych i bezpieczeństwa w sieci we wszystkich szkołach w Europie.

Projekt zmierza także do stworzenia bezpiecznego środowiska nauki dla młodzieży poprzez stworzenie narzędzia z zastosowaniem ustawień dostosowanych do wieku i szerszej kontroli rodzicielskiej.

Planowane działania

  1. Opracowanie i publikacja materiałów do uczenia się, nauczania i szkolenia z zakresu bezpieczeństwa w sieci.
  2. Opracowanie gry poważnej, uczącej umiejętności bezpiecznego poruszania się w sieci. Gra zostanie opracowana w technologii 3D i umiejscowiona w świecie fantastycznym. Gra będzie zawierać zarówno tryb dla jednego, jak i wielu graczy.
  3. Przygotowanie i przetestowanie kursu wprowadzającego do gry i materiałów do wykorzystania w procesie nauki. W skład pakietu wchodzić będą filmy wideo dostosowane do różnych grup odbiorców i podręcznik dostępny online.

Grupy docelowe

Grupa docelowa to uczniowie w wieku od 12 do 18 lat. Druga grupa docelowa to nauczyciele, którzy otrzymają koncepcje i materiały do wdrożenia gry jako narzędzia szkoleniowego w klasie. Do trzeciej grupy docelowej zaliczają się rodzice uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy chcą sami zwiększyć swoją wiedze w zakresie bezpieczeństwa w sieci lub zadbać o bezpieczeństwo swoich pociech.

Partnerzy projektu

  1. IX Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Toruniu (Polska) – Lider Projektu
  2. Innovation Frontiers IKE (Grecja)
  3. R.I Technologos Research and Innovation Services LTD (Cypr)
  4. WSEI University (Polska)
Skip to content