International students’ Action for Adapting Cross-Cultural activities

Projekt realizowany w ramach Programu „Erasmus+” KA2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – Partnerstwa strategiczne – Szkolnictwo wyższe

International students’ Action for Adapting Cross-Cultural activities

Okres realizacji

01.12.2020 - 31.11.2022

Cel projektu

Celem projektu jest stworzenie sieci współpracy uniwersytetów, opracowanie wspólnego modelu wsparcia dla studentów międzynarodowych oraz przydatnych narzędzi, które pomogą im w adaptacji w nowym środowisku kulturowym. Realizacja projektu pomoże w umocnieniu międzynarodowego charakteru uniwersytetów z krajów mniej atrakcyjnych dla studentów, bazując na doświadczeniu krajów bardziej atrakcyjnych.

Grupy docelowe

Projekt kierowany jest do studentów międzynarodowych oraz innych studentów uczelni wyższych, wykładowców prowadzących zajęcia ze studentami międzynarodowymi, koordynatorów programów mobilnościowych na uczelniach oraz do pozostałych pracowników uczelni pracujących ze studentami z innych krajów.

Rezultaty projektu

 1. Model wsparcia dla studentów międzynarodowych – powstanie we współpracy z reprezentantami grupy docelowej w oparciu o dobre praktyki zdefiniowane w krajach partnerskich. Model będzie uwzględniał 3 aspekty adaptacji międzykulturowej, tj:
  • A1. perspektywę uczelni: potrzeby, wyzwania, dobre praktyki
  • A2. perspektywę studentów krajowych
  • A3. perspektywę studentów zagranicznych
 1. Podręcznik „Do’s and dont’s” dla pracowników uczelni pracujących ze studentami międzynarodowymi, zawierający przydatne instrukcje postępowania i zachowania, tzw. międzynarodowy „savoir vivre” dla wykładowców akademickich, koordynatorów programów mobilnościowych na uczelniach i pracowników administracyjnych, którzy pracują ze studentami zagranicznymi. Podręcznik zostanie przygotowany w przystępnej formie, a jego uniwersalność sprawi, że będzie mógł być używany przez każdy uniwersytet.
 2. Przewodnik dla studentów międzynarodowych Welcome guide, odpowiadający na zdefiniowane w projekcie potrzeby. Powstanie jako efekt licznych spotkań z nowymi studentami zagranicznymi, studentami krajowymi oraz wykładowcami akademickimi.
 3. Materiały interaktywne: edugrafiki dla studentów i pracowników uczelni. Niezbędnym dodatkiem do przygotowanych przewodników, będą grafiki opracowane w formie interaktywnej, umieszczone na stronie internetowej projektu. Wizualne przedstawienie przydatnych informacji dla studentów i pracowników uczelni zwiększy funkcjonalność opracowanych materiałów, m.in. dzięki możliwości korzystania z edugrafik na urządzeniach mobilnych.

Partnerzy projektu

 • WYZSZA SZKOLA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE (Polska) – Lider Projektu
 • COFAC COOPERATIVA DE FORMACAO E ANIMACAO CULTURAL CRL (Portugalia)
 • PANEPISTIMIO THESSALIAS (Grecja)
 • FUNDACION ETEA PARA EL DESARROLLO Y LA COOPERACIÓN (Hiszpania)
 • Proficio Skopje (Macedonia Północna)
Skip to content