Projekt realizowany w ramach Programu „Erasmus+”, KA2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – szkolnictwo wyższe

Ideal Game

Okres realizacji

01.09.2020 - 31.12.2022

Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie narzędzia – kreatora do przygotowywania gier opartych na koncepcji gier poważnych (rozwiązujących realne problemy), który będzie wykorzystywany w procesie dydaktycznym ( na różnych kierunkach i w różnych programach studiów).

Grupy docelowe

 • Kadra dydaktyczna organizacji partnerskich,
 • Studenci i uczniowie zaangażowani w realizację projektu.

Rezultaty projektu

 • Raport na temat wykorzystania gier poważnych w procesie kształcenia w szkolnictwie wyższym,
 • Kreator gier poważnych,
 • Materiały dydaktyczne – scenariusze do gier poważnych (różne przedmioty),
 • Podręczniki dla kadry dydaktycznej i studentów nt. wykorzystania produktów projektu w praktyce,
 • Rekomendacje dla instytucji szkolnictwa wyższego i europejskich decydentów politycznych w zakresie wykorzystania w edukacji gier poważnych i odwróconego nauczania.

Partnerzy projektu

Projekt realizowanym jest przy współpracy z Narodową Agencją Programu Erasmus + w Niemczech

 • Universitaet Paderborn – Lider projektu (Niemcy),
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie (Polska),
 • Ingenious Knowledge GmbH – Lider technologiczny (Niemcy),
 • Universitatea din Ptesti (Rumunia),
 • University of Dundee (Wielka Brytania),
 • Universidad a Distancia De Madrid (Hiszpania)
Skip to content