High sensitivity – Innovative Module in human sciences. (HSP)

Projekt realizowany w ramach Programu „Erasmus+, KA2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk; KA203 – Partnerstwo Strategiczne – Szkolnictwo Wyższe

High sensitivity – Innovative Module in human sciences. (HSP)

Okres realizacji

01.12.2020 - 30.06.2023

Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego modułu na temat wrażliwości przetwarzania sensorycznego i wrażliwości środowiskowej, a także opracowanie możliwości wdrożenia modułu na kierunkach związanych z nauką o człowieku, np. psychologia, pedagogika, pielęgniarstwo. Projekt podejmuje zagadnienie przygotowanie kadry dydaktycznej i zasobów merytorycznych do wprowadzenia modułu na wybranych kierunkach nauk humanistycznych i społecznych.

Grupy docelowe

Uczelnie biorące udział w projekcie, tj. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz Uniwersytet w Alicante oraz uczelnie partnerskie – partnerzy stowarzyszeni projektu dla Miasta Rzym oraz Stowarzyszenia Psychologów (Experts Psy) w Rumunii. Uczelnie partnerskie zostaną zrekrutowane w tracie realizacji projektu.

Rezultaty projektu

  • Przewodnik – wstęp do modułu o wysokiej wrażliwości – oparty na systematycznym przeglądzie literatury oraz analizie możliwości formalnych – wdrożeniowych dla innowacyjnego modułu na wybranych kierunkach we wszystkich krajach partnerskich;
  • Sylabus oraz program modułu – przygotowany przez międzynarodowy zespół ekspertów;
  • Wysoka wrażliwość – podręcznik akademicki – opracowany w min 5 językach: polskim, angielskim, włoskim, rumuńskim oraz hiszpańskim;
  • Biblioteka multimedialna – zbiór materiałów edukacyjnych oraz dodatkowych narzędzi do wykorzystania w procesie dydaktycznym;
  • Szkolenie dla kadry dydaktycznej – program szkolenia dla kadry akademickiej przygotowujący do wdrożenia modułu

Partnerzy projektu

  • Lider: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie (Polska)
  • CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE (Włochy)
  • UNIVERSIDAD DE ALICANTE (Hiszpania)
  • Expert Psy Asociatia Psihologilor Specialisti (Rumunia)

Media

Strona internetowa projektu: https://hs.wsei.eu/pl/

Skip to content