Emotional Intelligence on labour market

Projekt realizowany w ramach Programu „Erasmus+”, KA202: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, działanie – Partnerstwa Strategiczne, sektor: Kształcenie i Szkolenie zawodowe.

Emotional Intelligence on labour market

Okres realizacji

01.10.2019 - 31.03.2022

Cel projektu

Projekt ma na celu opracowanie narzędzia wspierającego diagnozę inteligencji emocjonalnej i wykorzystania wyników diagnozy w procesie doradztwa zawodowego i profilowania ścieżki kariery zawodowej.

Planowane działania

 1. Platforma internetowa zawierająca narzędzia wspierające pracę doradców zawodowych (O1). Pierwszym etapem prac projektu będzie analiza istniejących narzędzi psychometrycznych mających zastosowanie w doradztwie zawodowym z uwzględnieniem oceny, diagnozy inteligencji emocjonalnej wykorzystywanych we wszystkich krajach partnerstwa. W oparciu o materiały merytoryczne opracowane przez ekspertów zostanie opracowane narzędzie online służące do oceny kompetencji niezbędnych na rynku pracy. Narzędzie zostanie odpowiednio oprogramowanie i udostępnione online we wszystkich językach partnerstwa. Narzędzie zostanie zweryfikowane i przetestowane przez wszystkich partnerów projektu.
 2. Szkolenie modułowe dla doradców zawodowych (O2) – materiał szkoleniowy opracowany jako uzupełnienie narzędzie online. W ramach projektu zostaną opracowane materiały szkoleniowe dla podstawowej grupy odbiorców, przygotowujące do wykorzystania narzędzia w praktyce. Zasoby zostaną opracowanie przez wszystkich partnerów projektu i zebrane w formie jednolitego programu szkoleniowego przygotowującego nauczycieli, doradców do pracy z narzędziem. Powyższe materiały zostaną przetestowane i ocenione przez grupę uczestników pilotażowego szkolenia.
  Materiały szkoleniowe oraz materiały wspierające – w formie wszystkich dodatkowych informacji i zasobów rozwijających kompetencje kadry doradczej zostaną przetłumaczone na wszystkie języki partnerstwa i opublikowane na stronie internetowej projektu.
 3. Materiały pomocnicze dla doradców zawodowych (O3). Podręcznik dla trenera, nauczyciela, doradcy zawierać będzie spójny z opracowanym narzędziem oraz modułowym szkoleniem w zakresie wykorzystania narzędzia. Zawierać będzie podstawy teoretyczne, metodologię opracowania narzędzia oraz inne praktyczne informacje wspierające wykorzystanie narzędzia w praktyce.
 4. Ostatnim elementem projektu będzie opracowanie materiałów tematycznych do wykorzystania przez doradców zawodowych w spotkaniach indywidualnych z uczniem/studentem. Materiały te będą komplementarne do opracowanych rezultatów projektu, zostaną przetłumaczone na języki partnerstwa oraz przetestowane przez wszystkich partnerów. Podsumowaniem projektu będzie międzynarodowa konferencja zorganizowana w Lublinie w połowie 2021 roku.

Grupy docelowe

Projekt koncentruje się na kształceniu i szkoleniu zawodowym, z tego względu podstawową grupą docelową są doradcy zawodowi, nauczyciele, wychowawcy, psychologowie, trenerzy kariery, nauczyciele akademiccy pracujący z młodzieżą – szkół średnich, zawodowych, uczelni. Opracowane narzędzie wzmocni ich przygotowanie zawodowe do pracy z uczniami/studentami w zakresie doradztwa zawodowego i profilowania kariery zawodowej.

Partnerzy projektu

 • EDUFORMA SRL –Włochy – Lider Projektu
 • Amadeus Verein fur Transnationale Bildung – Austria
 • Fundatia Danis Pentru Dezvoltare Manageriala – Rumunia
 • Ayuntamiento de Alzira – Hiszpania
 • Personnal Training EOOD – Bułgaria
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie – Polska
Skip to content