E-MOTION – potential of hypersensitivity

Projekt realizowany w ramach Programu „Erasmus+”, KA2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, działanie – Partnerstwa Strategiczne – Edukacja Szkolna

E-MOTION – potential of hypersensitivity

Okres realizacji

01.09.2018 - 31.08.2021

Cel projektu

Głównym celem projektu jest opracowanie, przetestowanie i wdrożenie kompleksowego modelu wsparcia dla wysoko wrażliwych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Jest to opracowany przez pracowników naukowych, pierwszy w Polsce projekt zorientowany na wsparcie dzieci wysoko wrażliwych. Uwaga zwrócona jest na kluczową rolę najbliższego środowiska (m.in. rodziców, nauczycieli) w tworzeniu warunków do prawidłowego rozwoju dzieci wysoko wrażliwych.

Planowane działania

 1. Opracowanie kompleksowego modelu wsparcia wysoko wrażliwych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
 2. Opracowanie platformy internetowej zawierającej zestaw kwestionariuszy/skal oceny oraz materiały edukacyjne i wspierające pracy z dzieckiem wysoko wrażliwym dla kadry dydaktycznej oraz rodziców.
 3. Organizacja warsztatów dla kadry dydaktycznej na poziomie międzynarodowym oraz na poziomie krajowym przez każdą instytucję partnerską.
 4. Opracowanie podręcznika psychometrycznego do narzędzia.
 5. Opracowanie kompendium wiedzy (wraz z przewodnikiem) na temat wysokiej wrażliwości dla kadry dydaktycznej oraz rodziców.

Grupy docelowe

Projekt zakłada udział 3 podstawowych grup:

 • dzieci wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • rodzicie dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • kadra dydaktyczna szkół: nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy

Rezultaty projektu

 1. Opracowany model wsparcia dla osób wysoko wrażliwych w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, dostępny w sześciu językach.
 2. Nowoczesna platforma zawierająca narzędzie wspierające diagnozę uczniów oraz zawierające materiały edukacyjne i wspierające pracę z dzieckiem (podcasty, video, opracowania z wykorzystaniem metody biografistycznej).
 3. Program szkolenia dla kadry dydaktycznej, dostępny w sześciu językach.
 4. Podręcznik psychometryczny do narzędzia diagnostycznego, dostępny w sześciu językach.
 5. Opracowanie kompendium wiedzy na temat wysokiej wrażliwości dla kadry dydaktycznej oraz rodziców, dostępny w sześciu językach.

Partnerzy projektu

 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie (Polska) – Lider Projektu
 • Universidad de la Laguna (Hiszpania, Teneryfa)
 • Città metropolitana di Roma Capitale Dipartimento Servizi per il lavoro e la formazione (Włochy)
 • JOUDG “Breshia” (Macedonia)
 • Universidad de Alicante (Hiszpania)
 • Expert Psy Asociatia Psihologilor Specialisti (Rumunia)
Skip to content