Welcome to WSEI – Digital WSEI

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji otrzymała dofinansowanie do projektu:

Welcome to WSEI – Digital WSEI

Okres realizacji

01.05.2022 - 30.04.2023

Wysokość dofinansowania

350 900,00 PLN

Wysokość dofinansowania ze środków europejskich

350 900,00 PLN

Cel projektu

Celem projektu jest przystosowanie uczelni do wsparcia procesu aklimatyzacji studentów na WSEI w Lublinie, poprzez dostosowanie systemów informatycznych, aplikacji internetowych, informacji, publikacji, materiałów niezbędnych do właściwego funkcjonowania studentów obcokrajowców w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, a tym samym zwiększenie jakości usług oferowanych przez Wnioskodawcę.

Planowane działania

  1. Realizacja szkoleń dla pracowników.
  2. Zakup i rozbudowa nowoczesnych aplikacji.
  3. Wzmocnienie kompetencji pracowników uczelni w obszarze digital skills.

Rezultatami działań realizowanych w ramach projektu będą m.in. aplikacja w j. angielskim i innych językach, materiały online, interaktywny kursu j. polskiego dla cudzoziemców, aplikacja uławiająca opracowywania nowoczesnych materiałów informacyjnych, edukacyjnych oraz zwiększenie dostępności materiałów w j. angielskim związanych z realizacją programów studiów. Efekty te pozwolą na podniesienie poziomu jakości usług oferowanych przez Lubelską Akademię WSEI na rzecz studentów obcokrajowców.

Ewaluacja realizowanych w projekcie działań pozwoli na lepsze dostosowanie procedur, mechanizmów współpracy oraz narzędzi komunikacyjnych, szczególnie w kontekście pracy zdalnej oraz edukacji zdalnej. Projekt w wymiarze długofalowym przyczyni się do realizacji celów wynikających ze strategii rozwoju uczelni.

Grupy docelowe

Uczestnikami działań realizowanych w Projekcie (uczestnikami Projektu) będą wszyscy pracownicy WSEI zaangażowani w obsługę studentów obcokrajowców oraz zagranicznej kadry akademickiej, pracujący w jednostkach zaangażowanych w obsługę cudzoziemców, studenci obcokrajowcy studiujący obecnie na WSEI studenci oraz kadra przyjeżdżająca w ramach programów mobilnościowych.

Skip to content