CTApp: Teaching Students Computational Thinking Through a Mobile Application

Projekt realizowany w ramach Programu „Erasmus+”, KA2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk; KA201 – Partnerstwo Strategiczne – Edukacja Szkolna

CTApp: Teaching Students Computational Thinking Through a Mobile Application

Okres realizacji

01.09.2020 - 31.08.2023

Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie i rozpowszechnienie na skalę europejską wysokiej jakości gry mobilnej która połączy koncepcje myślenia obliczeniowego (Computational Thinking) oraz poważnej gry (Serious Game).

Myślenie obliczeniowe jest to metoda rozwiązywania problemów wykorzystująca analizę i użycie algorytmów obliczeniowych (podobnych do tych jakie używa komputer).

Cel „poważnej gry” (ang. serious games) przekracza samą rozrywkę. Rozwiązuje się w nich rzeczywiste  problemy, np. z zakresu edukacji, zdrowia, zarządzania czy planowania przestrzennego. Do gier poważnych należą także symulatory szkoleniowe i programy podejmujące ważne kwestie społeczne.

Wdrożenie powyższych metod wspierania nauczania i sposobu myślenia uczniów szkół podstawowych pomoże nauczycielom wspierać kompetencje i umiejętności uczniów w innowacyjny sposób.

Grupy docelowe

Projekt powstał z myślą o dwóch grupach użytkowników:

  • Uczniowie szkół podstawowych w wieku od 12 do 18 lat z Polski, Cypru, Grecji, Włoch i Wielkiej Brytanii, którzy będą mogli wykorzystywać wypracowane w projekcie rozwiązania w nauce;
  • Nauczyciele szkół podstawowych, kadra zarządzająca placówkami edukacyjnymi, ze wszystkich krajów partnerskich, którzy będą mogli poznać nowe narzędzia edukacyjne i wykorzystywać je w codziennej pracy.

Rezultaty projektu

  • Gra komputerowa, która pomoże uczniom w nauczeniu się używania myślenia obliczeniowego (Computational Thinking) do rozwiązywania problemów.
  • Materiały szkoleniowe dla nauczycieli szkół podstawowych, które pomogą im wdrożyć nową metodę nauczania.

Partnerzy projektu

  • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie (Polska)
  • Centre for Advancement of Research and Development in Educational Technology Ltd – CARDET (Cypr)
  • INNOVA SRL (Włochy)
  • ASPIRE-IGEN GROUP LIMITED (Wielka Brytania)
  • INNOVATION FRONTIERS (Grecja)
Skip to content