Contemporary Teaching and Learning Techniques for Distance Education (CT&LT4DE)

Projekt realizowany w ramach Programu „Erasmus+” KA226: Partnerstwa na rzecz gotowości do edukacji cyfrowej w sektorze Edukacja szkolna

Contemporary Teaching and Learning Techniques for Distance Education (CT&LT4DE)

Okres realizacji

01.06.2021 - 31.05.2023

Cel projektu

Projekt ma na celu zwiększenie kompetencji nauczycieli i uczniów w dziedzinie kształcenia na odległość, a także usprawnienie funkcjonowania i podniesienie jakości działań podejmowanych w ramach edukacji zdalnej. W projekcie istotną rolę odgrywa wymiana doświadczeń.

Grupy docelowe

Jedną z kluczowych grup odbiorców projektu są nauczyciele, kształcący na wszystkich etapach edukacji szkolnej. Projekt zakłada rozwój tej grupy zawodowej zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym. Kolejną grupą odbiorców projektu są uczniowie, którzy mają podnieść swoje kompetencje w środowisku nauki zdalnej. Z projektu mogą również korzystać nauczyciele i rodzice, którym znajomość środowiska cyfrowego umożliwi zrozumienie wyzwań, z którymi mierzą się ich dzieci.

Rezultaty projektu

W ramach projektu opracowane zostaną dwa moduły.

Pierwszy to CT&LT4DE Training of trainers module, który zawiera w sobie moduł treningowy dla nauczycieli i edukatorów oraz skalę mierzenia przygotowania nauczycieli i edukatorów do prowadzenia zajęć w formie zdalnej.

Drugi moduł CT&LT4DE Student education module, zawiera w sobie moduł edukacyjny dla uczniów i studentów oraz skalę mierzenia przygotowania uczniów i studentów do nauki zdalnej.

Partnerzy projektu

  • Gumushacikoy ilce Milli Egitim Mudurlugu, Turcja – lider projektu
  • Fikri Tesisat Egitim ve Danismanlik Ltd. Sti., Turcja
  • ANADOLU UNIVERSITY, Turcja
  • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Polska
  • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Polska
  • COFAC COOPERATIVA DE FORMACAO E ANIMACAO CULTURAL CRL, Portugalia
  • UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI, Rumunia
Skip to content