Projekt realizowany w ramach Programu „Erasmus+”, KA202: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, działanie – Partnerstwa Strategiczne, sektor: Kształcenie i Szkolenie zawodowe

3D Printing in VET (3DP-VET)

Okres realizacji

01.10.2019 - 30.09.2021

Cel projektu

Celem projektu „Drukowanie 3D w kształceniu i szkoleniu zawodowym” jest wprowadzenie zastosowania drukarek 3D w kształceniu zawodowym i szkolenia w Europie. W celu wprowadzenia drukarek 3D w szkołach zawodowych lub instytucjach edukacyjnych konsorcjum projektu przygotuje analizę istniejących programów szkoleniowych w różnych krajach, a na ich podstawie opracuje innowacyjny, międzynarodowo konkurencyjny program szkoleniowy na temat wykorzystania druku 3D.

Projekt ma na celu zwiększenie skuteczności i adekwatności istniejących szkoleń zawodowych jak również wspieranie podnoszenia kwalifikacji nauczycieli i trenerów w szkolnictwie zawodowym.

Planowane działania

 • Opracowanie raportu na temat edukacji z wykorzystaniem druku/drukarek 3D w krajach objętych realizacją projektu.
 • Opracowanie analizy potrzeb związanych z wykorzystaniem druku 3D w nauczaniu.
 • Opracowanie materiałów ( programu szkolenia, materiałów) online dla nauczycieli, edukatorów.
 • Opracowanie przewodnika dla nauczycieli – wykorzystanie druku 3D w nauczaniu przedmiotowym.
 • Warsztaty podsumowujące realizację projektu oraz promujące realizowane działania we wszystkich krajach partnerskich.

Grupy docelowe

Główną grupą adresatów rezultatów projektu są nauczyciele, trenerzy  pracujący w sektorze edukacji zawodowej. Materiały opracowane i opublikowane na stronie projektu będą dostępne dla wszystkich reprezentantów instytucji związanych z edukacją i szkoleniem zainteresowanych ich wykorzystaniem w praktyce.

Partnerzy projektu

 • Kekaper-Region of Crete Lifelong Learning, Education and Employment Department Development Direction Rethymno Regional Unit-Region of Crete –Grecja – Lider Projektu
 • European Education & Learning Institute – Grecja
 • Karlsruher Institut fuer Technologie – Niemcy
 • Centro Internazionale per la Promozione Dell’educazione e lo Sviluppo Associazione – Włochy
 • Universita Telematica Internazionaleuninettuno – Włochy
 • Escola Técnica de Imagem e Comunicação Aplicada – Portugalia
 • INERCIA DIGITAL SL – Hiszpania
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie – Polska

Media

Skip to content