Projekt realizowany w ramach Programu „Erasmus+” Sojusze na Rzecz Edukacji i Przedsiębiorstw

Industry 4.0 upskilling for SMEs

Okres realizacji

01.07.2022 - 30.06.2025

Cel projektu

Celem projektu jest zbudowanie potencjału wysoko wykwalifikowanych MŚP poprzez opracowanie nowoczesnych programów nauczania opartych na kompetencjach dostosowanych do oczekiwań rynku pracy w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnych i cyfrowych.

Grupy docelowe

 • Pracownicy MŚP zainteresowani podniesieniem poziomu swoich umiejętności lub przekwalifikowaniem, aby sprostać wymaganiom w zakresie kompetencji i umiejętności wymaganych dla trakcji cyfrowej i możliwości Przemysłu 4.0.
 • Bezrobotni młodzi dorośli zainteresowani podniesieniem swoich umiejętności w zakresie umiejętności Przemysłu 4.0 i kompetencji cyfrowych.
 • Uczelnie muszą stworzyć odpowiednie programy uczenia się przez całe życie i programy nauczania w celu zaspokojenia konkretnych potrzeb MŚP.
 • Dostawcy VET potrzebują innowacyjnych programów szkolenia trenerów i nowych narzędzi do podnoszenia umiejętności i przekwalifikowywania MŚP pracowników, aby sprostać praktycznym wymaganiom, których wymagają ich zawody, aby sprostać dzisiejszemu i przyszłemu życiu zawodowemu.

Rezultaty projektu

3 programy nauczania w zakresie kompetencji technicznych, kompetencji analitycznych i umiejętności życiowych, podzielone na 20 modułów szkoleniowych dostosowanych do szkoleń w zakresie podnoszenia i przekwalifikowania MŚP, oferowanych przez przedstawicieli instytucji edukacji – w tym uczelni wyższych.

Partnerzy projektu

 1. Asociacion Para La Gestion Del Centro Europeo De Empresas E Innovacion De Burgos – Hiszpania
 2. Slovenska Inovacna a Energeticka Agentura – Słowacja
 3. Olemisen Balanssia Ry – Finlandia
 4. Universidad Internacional Isabel i de Castilla SA – Hiszpania
 5. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie – Polska
 6. Baraj Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Mudurlugu – Turcja
 7. Raision seudun koulutuskuntayhtymä – Finlandia
 8. Prios Kompetanse AS – Norwegia

Media

Więcej informacji o projekcie na stronie I4U: https://i4u-project.eu/

Skip to content