Projekt realizowany w ramach Programu „Erasmus+”, KA220-YOU – Partnerstwa współpracy w dziedzinie młodzieży

E-Coach

Okres realizacji

01.01.2023 - 01.01.2025

Cel projektu

Projekt ma na celu opracowanie nowych ścieżek kształcenia dla nowego zawodu E-Coach, który obejmuje wykorzystanie technologii cyfrowych w edukacji, szkoleniach i młodzieży do nauczania, uczenia się, oceny i zaangażowania uczestników.

Grupy docelowe

 • Pracownicy młodzieżowi pracujący z młodzieżą w trudnej sytuacji i młodzieżą potrzebującą coachingu, integracji z rynkiem pracy lub formalnym systemem edukacji.
 • Trenerzy i edukatorzy pracujący z trudnymi do aktywizacji młodymi bezrobotnymi dorosłymi lub młodymi dorosłymi zmagającymi się z problemami społecznymi.
 • Interesariusze pracujący nad poprawą lokalnej i regionalnej oferty dla młodzieży i młodych dorosłych zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • Młodzi bezrobotni dorośli lub młodzi dorośli zmagający się z problemami społecznymi.

Rezultaty projektu

 • Opracowanie programu nauczania dla szkolenia E-Coach, który spełnia wymagania dla mikropoświadczeń;
 •  Opracowanie niezbędnych materiałów szkoleniowych;
 • Zaprojektowanie platformy E-Coach Learning Experience, gdzie osoby zainteresowane będą mogły zapisać się na stworzony w ramach projektu program szkoleniowy;

Partnerzy projektu

 • Prios Kompetanse AS (Norwegia) – Lider projektu;
 • Valueme Ltd (Bułgaria)
 • Lubelska Akademia WSEI (Polska)
 • Backslash (Hiszpania)

Media

Strona internetowa projektu: https://ecoach.site

Skip to content