Platforma Startowa UNICORN HUB – Edycja II

Lubelska Akademia WSEI ponownie została partnerem projektu „Platforma Startowa Unicorn Hub – Edycja II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, Priorytet FEPW.01 Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie FEPW.01.01 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Komponent I Inkubacja – rozwój nowego pomysłu biznesowego

Platforma Startowa UNICORN HUB – Edycja II

Okres realizacji

01.01.2024 - 31.12.2027

Wysokość dofinansowania

21 678 972.25 PLN

Wysokość dofinansowania ze środków europejskich

21 678 972.25 PLN

Cel projektu

Celem Projektu jest wsparcie rozwoju innowacyjnych startupów z Polski Wschodniej, za pomocą kompleksowego programu inkubacji przygotowującego firmy  typu startup do wejścia na rynek.

Planowane działania

Działania w projekcie obejmują kompleksowy program inkubacji składający się z programu warsztatowo – rozwojowego, indywidualnego wsparcia Managera Inkubacji, usług podstawowych, specjalistycznych oraz grantu finansowego na zbudowanie MVP i sfinansowanie innych usług rozwojowych.

Grupy docelowe

Projekt skierowany jest do osób fizycznych bądź zespołów składających się z osób fizycznych posiadających pomysł biznesowy mający charakter innowacji produktowej na poziomie co najmniej krajowym.

Platforma „Unicorn Hub”, tworzy unikalny ekosystem obejmujący współpracę uczelni wyższych, funduszy VC, MŚP i dużych firm, IOB oraz jednostek naukowych.

Rezultaty projektu

  • Objęcie wsparciem 270 startup
  • Realizacja 9 rund inkubacji

Partnerzy projektu

Lider projektu:

  • Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”

Partnerzy projektu:

  • Lubelska Akademia WSEI
  • Sentinel Innovation Sp. z o. o.
  • Fundacja Mobile Open Society through Technology (MOST)
  • Miejski Zakład Komunalny w Stalowej Woli
  • Centrum Medyczne „Sanitas”

Media

Strona www projektu: https://unicornhub.pl/

Kontakt

tel. +48 81 710 46 42

e-mail: kontakt@unicornhub.pl

Skip to content