Konferencja naukowa „Nowoczesne trendy w logistyce kontraktowej Lublina i okolic – wyzwania i możliwości współpracy społeczności akademickiej, szkolnej i firm z branży logistycznej”

Wydarzenie realizowane przy wparciu finansowym Gminy Lublin, w ramach Programu Lublin Akademicki

Konferencja naukowa „Nowoczesne trendy w logistyce kontraktowej Lublina i okolic – wyzwania i możliwości współpracy społeczności akademickiej, szkolnej i firm z branży logistycznej”

Okres realizacji

Kwiecień 2024 r.

Wysokość dofinansowania

10 000,00 PLN

Cel projektu

 • Celem konferencji i warsztatów jest promocja i współpraca uczelni, szkół średnich i środowiska pracodawców w zakresie szeroko rozumianej logistyki kontraktowej na terenie miasta  Lublina i okolic.
 • Integracja środowiska akademickiego i pracodawców.
 • Poznanie przez studentów oczekiwań pracodawców w zakresie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podejmowania pracy na różnych stanowiskach logistycznych.
 • Wypracowanie wspólnych wytycznych do poprawy jakości programu kształcenia na kierunku logistyki – lepsze upraktycznienie kierunku – uaktualnienie o bieżące problemy i różne nowe formy i aspekty pracy w środowisku logistyki kontraktowej.
 • Wypracowanie wspólnych metod efektywnego rozwiązywania problemów w logistyce z praktykami – które można implementować jako metody nabywania umiejętności i kompetencji.

Planowane działania

 • Uroczyste otwarcie konferencji, Urząd Miasta Lublin – przedstawi inwestycje i inicjatywy mające wpływ na rozwijającą się logistykę w regionie, prezentacja atrakcji turystycznych, kulturalnych i inwestycyjnych regionu Lubelskiego, aby zachęcić studentów do pozostania po ukończeniu studiów Przedstawiciel Lotniska – Logistyka z perspektywy rozwoju lotniska i cargo. Przedstawiciel Pracodawców Ziemi Lubelskiej – Współczesne problemy logistyczne z perspektywy lubelskich przedsiębiorstw.
 • Warsztaty logistyczne dla Grup studentów i uczniów, będą się odbywać na terenie wybranych spółek pracodawców, które zajmują się procesami logistycznymi. Warsztaty będą połączone z prezentacją firmy oraz jej zwiedzaniem.
 • Lubelska Akademia WSEI panel dyskusyjny, wybrani pracodawcy podsumują warsztaty.

Grupy docelowe

Studenci i uczniowie krajowi i zagraniczni

Rezultaty projektu

 • Uczestnicy będą mieli okazję zdobyć praktyczne umiejętności i wgląd w rzeczywiste wyzwania branży logistycznej, co zwiększy ich atrakcyjność na rynku pracy.
 • Firmy z kolei będą mogły nawiązać kontakty z potencjalnymi pracownikami i wskazać najlepsze kompetencje w dziedzinie logistyki. To sytuacja win-win zarówno dla uczestników, jak i firm.

Partnerzy projektu

 • Koło Naukowe Logistyki Lubelskiej Akademii WSEI
 • Nagel Group
 • Suus Logistyka
 • Stokrotka
 • Cisowianka
 • ABM Technologia
 • Parys

Kontakt

Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej
Tel. 081 749 32 49

Skip to content