Współpraca Akademii WSEI i Portu Lotniczego Lublin

Umowa o współpracy została podpisana 7 lutego w siedzibie Uczelni przez Prorektora ds. Rozwoju i Strategii Lubelskiej Akademii WSEI dr. Sylwestra Bogackiego i Dziekana Wydziału Transportu i Informatyki dr. inż. Artura Dmowskiego oraz Prezesa Zarządu Spółki Port Lotniczy Lublin Andrzeja Hawryluka i Wiceprezesa Marcina Kowalewskiego.

Jest to inicjatywa otwierająca przed nami nieograniczone możliwości wzajemnego rozwoju oraz kreowania innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie edukacji i transportu.

Skip to content