Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Praktyczna „Bezpieczeństwo wewnętrzne – wymiar administracyjno-prawny i praktyczny”

Celem konferencji, która odbyła się 5 kwietnia w siedzibie Akademii WSEI, było pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy na temat bezpieczeństwa państwa. W wydarzeniu wzięli udzial m.in.: płk dr hab. Juliusz S. Tym, prof. Akademii Sztuki Wojennej; ppłk dr Wińczysław Jastrzębski, Komendant Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Białymstoku; gen. bryg. Rafał Miernik, Dowódca 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej; płk Zbigniew Krzyszczuk, Dowódca 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej; nadinsp. w st. sp. Dariusz Działo, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego; podinsp. dr Paweł Pochodyła, Zastępca Naczelnika Wydziału Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiego Policji w Lublinie.

Skip to content