Nowoczesne trendy w logistyce kontraktowej Lublina i okolic – Wyzwania i możliwości współpracy społeczności akademickiej, szkolnej i firm z branży logistycznej – konferencja i warsztaty.

17 kwietnia rozpoczęło się wydarzenie pt. „Nowoczesne trendy w logistyce kontraktowej Lublina i okolic – wyzwania i możliwości współpracy społeczności akademickiej, szkolnej i firm z branży logistycznej”. Jest to konferencja i warsztaty logistyczne organizowane przez Lubelską Akademię WSEI.
Inicjatorem wydarzenia jest Wydział Transportu i Informatyki, a realizacja odbywa się przy wsparciu finansowym Gminy Lublin, w ramach Programu Lublin Akademicki. Ponadto patronatu honorowego udzielili Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz Pracodawcy Ziemi Lubelskiej.

Skip to content