prof. dr hab. inż. Marek Opielak

prof. dr hab. inż.

Marek

Opielak

Wydział

Wydział Transportu i Informatyki

ORCID

0000-0003-1271-2411

prof. dr hab. inż.

Marek

Opielak

Wydział

Wydział Transportu i Informatyki

ORCID

0000-0003-1271-2411

Profil zawodowy

Od 1976 zatrudniony w lubelskiej Wyższej Szkole Inżynierskiej i następnie na Politechnice Lubelskiej, od 2006 na stanowisku profesora zwyczajnego. Pełnił funkcję prorektora (2002–2008) i rektora Politechniki Lubelskiej (2008-2012). W latach 2003 – 2008 zatrudniony w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie na stanowisku nauczyciela akademickiego. Od 2022 roku zatrudniony w Lubelskiej Akademii WSEI na stanowisku badawczo-dydaktycznym na Wydziale Transportu i Informatyki.

Profil naukowy

Badania naukowe obejmują zakres budowy i eksploatacji maszyn i pojazdów, inżynierii rolniczej, maszyn przemysłu spożywczego. Opublikował jako autor bądź współautor około 250 publikacji naukowych (w tym 18 książek), a także 12 patentów i wzorów użytkowych.
Jest członkiem kilku komisji Lubelskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk.
Pełnił funkcję wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Inżynierii i Techniki Przetwórstwa Spożywczego SPOMASZ oraz Polskiego Naukowo-Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego. Powoływany w skład rad programowych czasopism „Postępy techniki przetwórstwa spożywczego”, „Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego”, „Nauka i Technika” i innych.

Doświadczenie dydaktyczne

Posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne na wszystkich poziomach kształcenia (studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, doktorskie). Promotor 4 rozpraw doktorskich i ok. 250 prac dyplomowych. Autor około 50 recenzji dorobku naukowego, w tym 16 rozpraw doktorskich, 14 habilitacyjnych i 17 wniosków o nadanie tytułu profesora; także promotor dwóch wniosków o nadanie godności doktora honoris causa i recenzent jednego takiego wniosku. Członek komitetów naukowych wielu konferencji, zarówno krajowych, jak i zagranicznych.
Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (2004) i Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2003). Otrzymał tytuł doktora honoris causa dwóch uniwersytetów: Drohobyckiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego (2006) oraz Sumskiego Uniwersytetu Państwowego na Ukrainie. Posiada tytuł honorowego profesora Winnickiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego, Politechniki Lubelskiej.

Skip to content