dr Sylwester Bogacki, prof. Akademii WSEI

dr, prof. Akademii WSEI

Sylwester

Bogacki

Wydział

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

ORCID

0000-0002-8330-4573

dr, prof. Akademii WSEI

Sylwester

Bogacki

Wydział

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

ORCID

0000-0002-8330-4573

Profil zawodowy

Ekspert w dziedzinie zarządzania z bogatym doświadczeniem w praktyce biznesowej.
Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne w zakresie zarządzania w następujących firmach: INTERBUD LUBLIN S.A. – członek Rady Nadzorczej; MULTISERWIS S.A. – przewodniczący Rady Nadzorczej; ZIELONE TARASY S.A. członek Rady Nadzorczej, następnie Członek Zarządu; SANWIL HOLDING S.A. – wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej; Towarzystwo Budownictwa Społecznego „LPBO” Sp. z o.o. – przewodniczący Rady Nadzorczej; Kredyt Inkaso S.A. – członek Rady Nadzorczej; MASTERS S.A. – członek Rady Nadzorczej. W latach 2014-2016 był Prezesem Zarządu Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Warszawa (Grupa Kapitałowa PGNiG), a w latach 2011-2014 Prezesem Zarządu Wikana Project sp. z o.o. oraz Wikana S.A. W latach 1996-2006 związany z Lubelskim Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego jako Kierownik Działu Marketingu i Sprzedaży, od 2003 roku Dyrektor Finansowy spółki.

Profil naukowy

Pracownik badawczo-dydaktyczny w swoich badaniach skupia się na dziedzinie nauk o zarządzaniu i jakości, z naciskiem na zarządzanie finansami, zarządzanie projektami, przedsiębiorczości, zarządzanie procesami, zarządzanie firmą, New Public Management oraz techniki menedżerskie w zarządzaniu.

  • Członek Rad Naukowych w konferencjach o tematyce zarządzania:
    XI konferencji naukowej „Przedsiębiorczość i innowacje w nauce i praktyce a rozwój regionu” Nałeczów, Lubelska Akademia WSEI Lublin;
  • VII międzynarodowej konferencji naukowej: „Przedsiębiorczość, innowacje w edukacji, biznesie i samorządzie w Polsce i na Ukrainie”: Lubelska Akademia WSEI & Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Łeski Ukrainy w Łucku.

Autor oraz współautor licznych publikacji naukowych, w tym:

  • Bogacki S., Sulimierska A. "Personal Income Harmonization Process." European Research Studies Journal, Volume XXIV, Special Issue 2, 572-586, 2021.
  • Styla M., Kalita M., Bogacki S., Cholewa-Wiktor M., "Analysis of Consumer Behavior through a Navigation System Inside Commercial Facilities." European Research Studies Journal, Volume XXIV, Special Issue 2, 607-616, 2021.
  • Bogacki S. "Ekonomia menedżerska." Innovatio Press, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie Lublin 2021, ss. 512.

Doświadczenie dydaktyczne

Od 15 lat łączy doświadczenie praktyczne z pracą dydaktyczną jako nauczyciel akademicki. Jego doświadczenie i dorobek dydaktyczny obejmują interdyscyplinarne podejścia do nauk o zarzadzaniu i jakości, w kontekście zarządzania finansami i nieruchomościami, zarządzania projektowego oraz planowania działalności gospodarczej i przedsiębiorczości. Ponadto, do jego zakresu nauczania wchodzi zarządzanie strategiczne, ze szczególnym uwzględnieniem strategii konkurencyjności, skoncentrowane na zarządzaniu firmą.

Autor podręcznika dla studentów kierunku Ekonomia i kierunku Finanse i Rachunkowość pt. „Ekonomia Menadżerska”.

W Lubelskiej Akademii WSEI jest Członkiem licznych komisji, m.in. ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się, ds. Programów Nauczania i Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz ds. Opracowania Strategii.

2019: Członek Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich.
2021: Członek Komisji Rewizyjnej w Kieleckim Oddziale PTSE.

Od 2019r. pełnił funkcję Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Lubelskiej Akademii WSEI, a od 2023r. pełni funkcję Prorektora ds. Rozwoju i Strategii Lubelskiej Akademii WSEI.

Skip to content