dr hab. Tomasz Wołowiec, prof. Akademii WSEI

dr hab., prof. Akademii WSEI

Tomasz

Wołowiec

Wydział

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

ORCID

0000-0002-7688-4231

dr hab., prof. Akademii WSEI

Tomasz

Wołowiec

Wydział

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

ORCID

0000-0002-7688-4231

Profil zawodowy

Specjalista z zakresu finansów publicznych, prawa podatkowego, zarządzania finansami, audytu i kontroli wewnętrznej, kontroli podatkowej i zarządczej oraz stosowanych technik menedżerskich w zarządzaniu.
Ukończył studia podyplomowe w zakresie: innowacyjności, innowacyjnego zarządzania badaniami naukowymi, aspektów prawnych i ekonomicznych w nadzorze właścicielskim oraz audytu i kontroli wewnętrznej w sektorze prywatnym i administracji.
W latach 2006-2018 Biegły Sądowy z zakresu finansów publicznych, rachunkowości i prawa podatkowego. Od 2011-2018 pełnił funkcję Zastępcy Burmistrza Krynicy-Zdrój.
W latach 2006-2018 przewodniczący rady nadzorczej Huty Kościuszko S.A. oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
Od 2021 roku Społeczny Doradca Zarządu PKS Ryki sp. z o.o., Doradca Zarządu Stowarzyszenia Eksporterów RP, Społeczny doradca zarządu - Stowarzyszenie Polski PKS. Właściciel firmy SUPPORT – konsulting, doradztwo biznesowe, zarządzanie nieruchomościami.
Autor, współautor i kierownik licznych projektów naukowo-badawczych w skali krajowej i międzynarodowej oraz ekspertyz i analiz dla sektora publicznego i prywatnego.

Profil naukowy

Członek rad naukowych czasopism krajowych i zagranicznych, m.in. International, Journal of Legal Studies, gdzie pełni funkcję zastępcy redaktora naczelnego (140 pkt, lista MNiS), International Journal of New Economic and Social Sciencies (100 pkt, lista MNiSW), zastępca redaktora naczelnego Globalization, The State and the Individual. Publikuje m.in. w takich czasopismach jak: Energies, Sustanability, Investment Management and Financial Innovations, Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, Journal of Legal Studies, Journal of Modern Science, Innovative and Economics Research Journal, European Research Studies Journal oraz w wydawnictwach Springer i Routlage.
Od 2022 r. członek Rady Naukowej Wydawnictwa Innovatio Press Lubelskiej Akademii WSEI, a od 2023 roku członek rady naukowej Szkoły Doktorskiej LAWSEI. Autor i współautor kilkunastu książek oraz ponad dwustu artykułów poświęconych zarówno finansom publicznym i rozwojowi lokalnemu jak  i regionalnemu, problematyce opodatkowania oraz zarządzania i optymalizacji procesów ekonomicznych i społecznych.
Członek EAS - European Association for Security, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Towarzystwa Nauk Organizacji i Kierowania. Kierownik projektów naukowo-badawczych: Odświeżona ekonomia. Ku alfabetyzacji ekonomicznej w Europie (ECOLIT 2); VET-UP sieci partnerskie wspierające współpracę w zakresie edukacji zawodowej w Europie oraz SGE – MŚP rozwijające się w Europie.

Doświadczenie dydaktyczne

Ponad 20 lat doświadczenia dydaktycznego na wszystkich poziomach kształcenia (studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe, MBA, doktorskie). Wykładowca na MBA (National Louis University w Chicago oraz University of Welsh w Cardiff). Prowadził zajęcia dla kadry menedżerskiej PKN Orlen SA, KGHM SA, ZAK SA, Dębica S.A., Getin Bank, Zakłady Azotowe Kędzierzyn – Koźle, Urzędy i Izby Skarbowe i wielu innych w ramach zamkniętych studiów podyplomowych lub szkoleń.

Skip to content