ks. dr Adam Raczkowski, prof. Akademii WSEI

dr, prof. Akademii WSEI

ks. Adam

Raczkowski

Wydział

Wydział Nauk o Człowieku

ORCID

0000-0001-7363-0458

dr, prof. Akademii WSEI

ks. Adam

Raczkowski

Wydział

Wydział Nauk o Człowieku

ORCID

0000-0001-7363-0458

Profil zawodowy

Kapłan Archidiecezji Lubelskiej. Wiele lat doświadczenia w zakresie zarządzania NGO. W latach 2010-2014 z-ca dyrektora Caritas Archidiecezji Lubelskiej, 2011-2013 prezes zarządu Fundacji DANTIBUS SPEM, 2011-2014 wiceprezes zarządu Centrum Jana Pawła II w Lublinie. W Archidiecezji Lubelskiej od 2016 r. audytor-wizytator diecezjalny. Od sierpnia 2023 r. prezes zarządu Fundacji DANTIS. Ponadto doświadczenie pedagogiczne: praca jako nauczyciel w szkole podstawowej i w szkole ponadpodstawowej w latach 2003-2005 oraz 2008.
W strukturach akademickich doświadczenie zarządzania procesem kształcenia: w latach 2017-2018 prodziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych WSEI, 2018-2019 prodziekan Wydziału Nauk o Człowieku WSEI, a w latach 2019-2019-2023 dziekan Wydziału Nauk o Człowieku Lubelskiej Akademii WSEI.

Profil naukowy

Publikuje w:
- czasopismach pedagogicznych (tematyka jakości życia i aktywności seniorów oraz depresja dzieci i młodzieży)
- czasopismach z zakresu psychologii i nauk o zdrowiu (tematyka wypalenia zawodowego)
- czasopismach teologicznych (tematyka teologii duchowości oraz psychologicznych aspektów przeżywania wiary).
Prowadzi badania naukowe w zakresie wypalenia zawodowego wśród duchownych katolickich w Polsce oraz w zakresie sposobów radzenia sobie ze stresem w zawodach pomocowych.
Najważniejsze publikacje:
1.dr M. Dubis, dr A. Raczkowski, Students attitude towards phenomenon of immigration. W:"Sociální pedagogika 2016. Budoucnost Evropy; Řešení sociálně kulturních problémů. Red. Miloslav Jůzl, Ewa Jarosz, Dagmar Marková, Silvia Neslušanová" s.89-99, Brno 2016 [ISBN 978-80-88010-07-4] (język: czeski/polski)
2.Raczkowski A., Towarzyszenie duchowe osobom w depresji Ciało-Psychika-Duchowość. Integralna wizja człowieka. Red. M.Z. Stepulak, J. Łukasiewicz, W. Kowalski, Lublin 2016 s. 77-88 [ISBN 978-83-64527-41-8]
3.Raczkowski A., Zjawisko depresji dziecka i nastolatka w rodzinie,[w:] red. B. Szulz, Problemy i zagrożenia współczesnej rodziny. Teoria i badania. Rzeszów 2017 s.162-170. [ISBN 978-83-7996-486-4]
4.Raczkowski A., Łukasiewicz J., Płatek A., Wypalenie zawodowe u nauczycieli. Przyczyny zainteresowania tematyką wypalenia. [w:] „Sympozjum” Rok XXII 2018, nr 1(34), s.261-280. [ISSN 2543-5442]
5.Raczkowski A. Depresja dzieci i młodzieży – zjawisko i perspektywy pomocy. “Wychowanie w rodzinie” tom XVI (2/2017) s. 317-331, (doi: 10.23734/wwr20172.317.331) [ISSN 2082-9019]
6.Raczkowski A. Łukasiewicz J. Stencel M. Cwynar W. Cwynar A. Mazur A. Saran T. Interpersonal correlates of the tendency to seek help in the situation of debt in healthy people and in patients with impaired mobility related to the chronić disoders of the locomotor system. AAEM Editors [ISSN 1232-1966]
7.Adam Raczkowski, Jacek Łukasiewicz, Marcin Stencel, Andrzej Cwynar, Wiktor Cwynar, Tomasz Saran, Anna Mazur, Personality correlates in the tendency to incur debt in patients with and without osteoarthritis, W: European Journal of Clinical and Experimental Medicine Eur J Clin Exp Med 2019; 17 (1): 26–32, ISSN 2544-1361 (online); ISSN 2544-2406 doi: 10.15584/ejcem.2019.1.5, Wydawnictwo UR 2019
8.A. Raczkowski, M. Stencel, J. Łukasiewicz, W. Kowalski, T. Aczynovicz (2021) Blaski i cienie jesieni życia. Wybrane aspekty funkcjonowania osób starszych Tom I. Lublin, ISBN wersja elektroniczna: 978-83-66159-62-4
9.M. Stencel, J. Łukasiewicz, W. Kowalski, T. Aczynovicz, A. Raczkowski, (2021) Весна осени. Избранные проблемы людей пожилого возраста Tom II. Lublin, ISBN wersja elektroniczna: 978-83-66159-67-9
10.W. Kowalski, J. Łukasiewicz, T. Aczynovicz, A. Raczkowski, M. Stencel, (2021) Wiosna jesieni. Wybrane aspekty satysfakcji życiowej osób starszych. Tom 3, Lublin, ISBN wersja elektroniczna: 978-83-66159-62-4

Ponadto od 2016 roku redaktor naczelny kwartalnika MEMORANDA (ISSN 2353-7418)

Doświadczenie dydaktyczne

Ponad 15 lat doświadczenia dydaktycznego na wszystkich poziomach kształcenia (studia
licencjackie, magisterskie, podyplomowe). Prowadził różnego rodzaju szkolenia dla różnych wiekowo i zawodowo grup z zakresu profesjonalnej komunikacji, sposobów radzenia sobie ze stresem, a także psychoprofilaktyki wypalenia zawodowego.
W 2020 roku odznaczony przez Prezydenta Miasta Lublina Medalem Unii Lubelskiej za „znaczące osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej oraz pełną zaangażowania działalność społeczną”.

Skip to content