Prof. dr hab. inż. Jan Sikora

prof. dr hab. inż.

Jan

Sikora

Wydział

Wydział Transportu i Informatyki

ORCID

0000-0002-9492-5818

prof. dr hab. inż.

Jan

Sikora

Wydział

Wydział Transportu i Informatyki

ORCID

0000-0002-9492-5818

Profil zawodowy

1990 - 2007 - Członek założyciel Fundacji na rzecz edukacji inżynierów elektryków;
1976 – chwili obecnej - Członek Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu;
2008 - 2017 - Członek PTETiS – oddział Lubelski;
2008 - 2012 - Członek Polskiego Towarzystwa Informatyków – oddział Lubelski;
Przewodniczący komitetu naukowego Warsztatów doktoranckich WD2008, WD2009, IIPhD2009, WD2010, IIPhD2011, WD2012, WD2013, WD2015. Członek komitetu naukowego IIPhDW2013-Brno, IIPhDW2014-Bratysława, WD 2014, IIPhDW2015-Międzyzdroje, IIPhDW2016-Brno, IIPhDW201-Łódź, IIPhDW2018-Swinoujście, IIPhDW2019-Wismar.2008 - 2019

Profil naukowy

Nagrody:
1. Nagroda indywidualna stopnia II Rektora Politech-niki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe 1999.
2. Nagroda indywidualna stopnia II Rektora Politech-niki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe 2001.
3. Nagroda zespołowa stopnia II Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe 2004.
4. Nagroda indywidualna stopnia I Rektora Politech-niki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe 2006.
5. SREBRNY MEDAL - VI Międzynarodowa Wystawa Wynalazków w Chinach – „Nowa metoda monitorowania i diagnostyki wałów przeciw-powodziowych z zastosowaniem elektrycznej tomografii impedancyjnej” (ang. New method of monitoring and diagnostic of flood banks using Electrical Impedance Tomography) opracowana przez zespół w składzie: dr inż. Konrad Nita, prof. dr hab. inż. Jan Sikora, dr inż. Stefan Wójtowicz, mgr Katarzyna Biernat 2008.
6. SREBRNY MEDAL na 38 Międzynarodowej Wystawie Wynalazków, Nowej Techniki i Produktów w Genewie za opracowanie Nowej metody przyspieszania obliczeń dyfuzyjnej tomografii optycznej w diagnostyce medycznej 2010.
7. Nagroda indywidualna III stopnia Rektora Politechniki Lubelskiej za osiągnięcia w działalności naukowej w roku akademickim 2009/2010.
8. Europejskia Wystawa Kreatywności i Innowacyj-ności „Euroinvent”, Iasi, Rumunia, 12-14 maja 2011 r. uzyskano ZŁOTY MEDAL - Nowa metoda przyspieszania obliczeń dyfuzyjnej tomografii optycznej w diagnostyce medycznej (A new method for calculation acceleration in medical applications of diffuse optical tomography) opracowana przez zespół w składzie: mgr inż. Tomasz Grzywacz, prof. dr hab. inż. Jan Sikora – Instytut Elektrotechniki – Zakład Systemów Pomiarowo Diagnostycznych.
9. Nagroda indywidualna III stopnia Rektora Politechniki Lubelskiej za osiągnięcia w działalności naukowej w roku akademickim 2010/2011.
10. Dyplom dla Instytutu Elektrotechniki za projekt pod nazwą „Nowa metoda przyspieszenia obliczeń dyfuzyjnej tomografii optycznej w diagnostyce medycznej” twórcy: Jan Sikora i Tomasz Grzywacz. Podpisano: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prof. B. Kudrycka, Warszawa, marzec 2012.
11. Medal Edukacji Narodowej, czerwiec 2012.
12. Senat Politechniki Łódzkiej nadał w dniu 24 czerwca 2015 r Odznakę Zasłużony dla Politechniki Łódzkiej, nr. Legitymacji 1481.

Doświadczenie dydaktyczne

Ponad 50 lat doświadczenia dydaktycznego na wszystkich poziomach kształcenia (studia magisterskie, podyplomowe, doktorskie) we współpracy z różnymi instytucjami, w tym m.in. PW, PL, Instytut Elektrotechniki w Warszawie. Prowadziłem (kierownik studiów doktoranckich) i wykładałem na Studiach doktoranckich w PL i Inst. Elektr. w Warszawie. Wykłady dla student-ów na PL w ramach wymiany programu ERASMUS.
W latach 2008-2018 byłem organizatorem między-narodowych warsztatów doktoranckich na PL i IEL-u.

Skip to content