mgr

Piotr

Waszak

Wydział

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

ORCID

mgr

Piotr

Waszak

Wydział

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

ORCID

Profil zawodowy

Pracę zawodową rozpoczął na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1988 – 1993) jako sekretarz, a następnie dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla Studentów Zagranicznych. W latach 1993-1996 pracował w Głównym Urzędzie Ceł jako starszy specjalista, oraz w Lubelskiej Fundacji Rozwoju w latach 1996-1999 jako zastępca dyrektora projektu. Od 1999 do 2009 roku pracował w Poczcie Polskiej. Od 2001 na stanowiskach dyrektora: Urzędu Przewozu Poczty Lublin (2001-2005), potem Centrum Usług Pocztowych Oddział Regionalny (2005-2006), Centrum Sieci Pocztowej Oddział Regionalny Lublin (2006-2008), a następnie Centrum Poczty Oddział Regionalny w Lublinie(2008-2009).
Od 2010 roku pełni nieprzerwanie funkcję dyrektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział Regionalny w Lublinie.

Profil naukowy

Obszar badań i zainteresowań naukowych związany jest z zarządzaniem, marketingiem, public relations, zarządzaniem strategicznym, logistycznym.

Doświadczenie dydaktyczne

Posiada wieloletnie doświadczenie jako wykładowca i trener z zakresu zarządzania, zarządzania zasobami ludzkimi, public relations, współpracy z mediami, budowania wizerunku, przygotowywania materiałów dla mediów, monitorowania obrazu instytucji w mediach. Od października 2019 roku zatrudniony na stanowisku pracownika dydaktycznego w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji, aktualnie Lubelskiej Akademii WSEI.

Skip to content