mgr

Mariusz

Sutryk

Wydział

Wydział Nauk o Człowieku

ORCID

0000-0002-8998-125X

mgr

Mariusz

Sutryk

Wydział

Wydział Nauk o Człowieku

ORCID

0000-0002-8998-125X

Profil zawodowy

01.2017 – nadal Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie, Oddział Anestezjologii I Intensywnej Terapii,                               Pielęgniarz Specjalista
07.2017 – 10.2017  Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Lublinie, podstacja Czechów , Ratownik Medyczny
07.2016 – 02.2017 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii SP ZOZ MSW w Lublinie ul. Grenadierów 3, Pielęgniarz                                             Anestezjologiczny
03.2015 – 10.2015 Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii SPSK 1 w Lublinie ul. Staszica 16, Pielęgniarz                                                                 Anestezjologiczny
02.2014 – 07.2016 Szpitalny Oddział Ratunkowy SP ZOZ MSW w Lublinie ul. Grenadierów 3, Pielęgniarz
04.2013 – 03.2014 Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Kard.                                              Stefana Wyszyńskiego Al. Kraśnicka 100, Pielęgniarz Odcinkowy
01. 2010– 2015  Kolumna Transportu Sanitarnego i Pogotowie Ratunkowe „Triomed” w Lublinie
Ratownik Medyczny w zespole Podstawowym i Specjalistycznym Dyspozytor Medyczny
01- 2012 – 04. 2012 Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie,                                            Wolontariat – Ratownik Medyczny

Profil naukowy

Publikuje w International Journal of Environmental Research and Public Health, Journal of Education, Health and Sport, Annals of Agricultural and Environmental Medicine. Współautor w monografiach : Symulacja medyczna w pielęgniarstwie, Granice nauk o zdrowiu oraz „Pielęgniarki i pielęgniarstwo dla zdrowia nas wszystkich”.
Członek Polskiego Towarzystwa Symulacji Medycznej oraz członek Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Infuzyjnego.
Opiekun Studneckiego Koła Naukowego przy Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej Lubelskiej Akademii WSEI. Prowadzę badania naukowe chorób cywilizacyjnych wśród populacji. Propaguje i nauczam I pomocy oraz pomocy specjalistycznej.

Doświadczenie dydaktyczne

Od 5 lat asystent w Wydziale Nauk o Człowieku Lubelskiej Akademii WSEI. Ukończył szereg kursów związanych z symulacja medyczną: Instruktor Symulacji medycznej WW, PW, NW, Egzaminator OSCE, Technik Symulacji Medycznej, Kurs ACLS, PALS. Instruktor I pomocy. Kurs Dyspozytora Medycznego,
Kurs dokształcający dla ratowników medycznych, kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa anestezjologicznego, kurs specjalistyczny EKG, kurs specjalistyczny z zakresu opieki nad osobami starszymi, kurs leczenia odleżyn oraz Kurs Edukatora w chorobach układu krążenia.
Nauczyciel Akademicki Województwa Lubelskiego 2022 w Plebiscycie Polska Press oraz 5 miejsce w Plebiscycie Nauczyciel Akademicki Polski 2022.

Skip to content