mgr Małgorzata Lalak- Dybała

mgr

Małgorzata

Lalak- Dybała

Wydział

Wydział Nauk o Człowieku

ORCID

mgr

Małgorzata

Lalak- Dybała

Wydział

Wydział Nauk o Człowieku

ORCID

Profil zawodowy

Pielęgniarka – praktyk z ponad 30-letnim stażem. W trakcie kariery zawodowej przeszła wszystkie szczeble
drogi zawodowej od pielęgniarki odcinkowej do Naczelnej Pielęgniarki.
Stale podnosi swoje kwalifikacje, zdobywając wiedzę i doświadczenie w różnych formach szkolenia podyplomowego zarówno w kraju jak i za granicą. Ukończyła dwie specjalizacje, uzyskując tytuł pielęgniarki specjalistki w dziedzinie Pielęgniarstwa w Anestezjologii i Intensywnej Opiece oraz w dziedzinie Pielęgniarstwa Onkologicznego oraz liczne studia podyplomowe które poparte są długoletnią praca zawodową w wybranych dziedzinach.
Zainteresowania zawodowe związane są z dziedziną specjalizacji oraz z prawem medycznym, etyką i prawami pacjenta.

Profil naukowy

Współpracuje z innymi Wydziałami Akademii WSEI uczestnicząc w konferencjach międzynarodowych.
Współautor podręcznika dla studiów medycznych ,,Anestezjologia i intensywna opieka- Klinika i pielęgniarstwo” red. L. Wołowicka, D.Dyk- PZWL Warszawa 2007;

Doświadczenie dydaktyczne

Ponad 20 lat doświadczenia dydaktycznego w kształceniu przed i podyplomowym pielęgniarek i położnych.
Od wielu lat wykładowca i opiekun staży zarówno studentów Pielęgniarstwa jak i pielęgniarek w trakcie specjalizacji , współpracuje z Uczelniami Wyższymi i Ośrodkami Szkolenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.
Od kilku lat nauczyciel akademicki, przede wszystkim studentów Pielęgniarstwa Anglojęzycznego. Praca ze studentami z różnych części świata sprawia jej wiele satysfakcji, pozwala się rozwijać , szczególnie w zakresie posługiwania się językiem angielskim. Cieszy się wśród studentów obcokrajowców sympatią ze względu na możliwość swobodnego porozumiewania się ,dużej wiedzy jak również z powodu pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z pobytem w Polsce.

Skip to content