mgr inż. Daria Stefańczak

mgr inż.

Daria

Stefańczak

Wydział

Wydział Nauk o Człowieku

ORCID

0009-0003-6297-3473

mgr inż.

Daria

Stefańczak

Wydział

Wydział Nauk o Człowieku

ORCID

0009-0003-6297-3473

Profil zawodowy

Inżynier i konstruktor posiadająca praktyczne doświadczenie w tworzeniu modeli 3D i dokumentacji technicznej.
Wiedzę z zakresu obsługi i funkcjonowania drukarek 3D, wykorzystuje tworząc prototypy urządzeń. Ponadto, uczestniczy w pracach badawczo-rozwojowych z dziedziny tomografii i informatyki.

Profil naukowy

Jest autorką i współautorką publikacji naukowych z zakresu inżynierii, w tym prac poświęconych projektowaniu urządzeń elektronicznych oraz innowacyjnym technologiom. Czynnie uczestniczyła w konferencjach naukowych takich jak Sympozjum Elektryków i Informatyków, International Conference of Computational Methods in Engineering Science, Sympozjum PTZE.

Udział w projektach naukowo-badawczych:

  • NCBR, Mobilny multimodalny tomograf ultradźwiękowy
  • NCBR, System bezinwazyjnego monitorowania i diagnozowania czynnościowych zaburzeń dolnych dróg moczowych za pomocą tomografii elektrycznej oraz ultradźwiękowej
  • RPO WL, Mobilny multimodalny tomograf impedancyjno-pojemnościowy
  • RPO WL , System złożony optymalizujący procesy technologiczne i logistyczne oparty na sztucznej inteligencji, tomografii i internecie rzeczy
  • NCBR, Urządzenie do bezinwazyjnego monitorowania i diagnozowana czynnościowych zaburzeń dolnych dróg moczowych.

Doświadczenie dydaktyczne

Od 2023 roku pracownik naukowo-dydaktyczny.

Skip to content