mgr

Cezary

Figura

Wydział

Wydział Transportu i Informatyki

ORCID

mgr

Cezary

Figura

Wydział

Wydział Transportu i Informatyki

ORCID

Profil zawodowy

Nauczyciel i nauczyciel akademicki z ponad 20-letnim doświadczeniem w nauczaniu matematyki (w tym: analizy matematycznej, algebry liniowej, matematyki dyskretnej, ekonomii matematycznej). Praktyk i dydaktyk w zakresie projektowania i redakcji tekstu medialnego (przedmioty: redakcja i edytorstwo komputerowo-internetowe, typografia i twórcze projektowanie w mediach).
Sukces zawodowy: I miejsce w Lublinie w plebiscycie edukacyjnym „Kuriera Lubelskiego” w 2022 r., w kategorii nauczyciel klas IV-VIII.

Profil naukowy

Członek Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej.

Publikacja:
Twórcze projektowanie, [w:] Edytorstwo w świecie nowych mediów, pod red. P. Nowaka i A. Wójtowicza, Lublin 2013, s. 371-381.

Doświadczenie dydaktyczne

2020 wykładowca na stanowisku asystenta w Lubelskiej Akademii WSEI (
2007-2014udział w projektach realizowanych przez WSEI oraz OIC POLAND (m. in. Jesteśmy kompetentni kluczowo [Kompetencje matematyczne], Profesjonalna kadra, SKK [Koła Naukowe i Wakacyjne Obozy Naukowe], Matematyka na kierunku Transport, WSEI kuźnią kadr nowoczesnej gospodarki na Lubelszczyźnie, ECDL)
2006-2019wykładowca w UMCS w Lublinie
2005-2012wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
1999 nauczyciel matematyki (od 2018 roku ze stopniem nauczyciela dyplomowanego)

Skip to content