mgr

Anna

Paździor

Wydział

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

ORCID

0000-0002-4049-9008

mgr

Anna

Paździor

Wydział

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

ORCID

0000-0002-4049-9008

Profil zawodowy

Nauczyciel akademicki Lubelskiej Akademii WSEI.
Od 2011r. stały współpracownik Kancelarii Radców Prawnych Paździor & Głuszak.
Specjalista z zakresu prawa administracyjnego, prawa cywilnego, prawa pracy oraz bieżącej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych.
W latach 2020-2023 ekspert ds. analiz gospodarczych i regulacji prawnych w związku z realizacją projektu Platforma Startowa - Unicorn Hub.

Profil naukowy

Zainteresowania naukowe koncentruje wokół zagadnień prawa pracy oraz funkcjonowania administracji publicznej. Uczestniczka wielu międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych.

Doświadczenie dydaktyczne

Ponad 15 lat doświadczenia dydaktycznego na studiach licencjackich i magisterskich. Członek Wydziałowej Komisji ds. Programów Nauczania i Zapewnienia Jakości Kształcenia. Autor wkładu merytorycznego do kursów e-learningowych.
Brała udział w projektach:
Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
Kompetencje, Wiedza, Innowacje-zintegrowany program rozwoju WSEI w Lublinie 2019.

Skip to content