mgr

Anita

Wyrzykowska

Wydział

Wydział Nauk o Człowieku

ORCID

mgr

Anita

Wyrzykowska

Wydział

Wydział Nauk o Człowieku

ORCID

Profil zawodowy

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Klinice Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii w Państwowym Instytucie Medycznym MSWiA w Warszawie oraz w Klinice Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych UCK WUM jako pielęgniarka dializacyjna. Obecnie pracuje w Centrum Medycznym NeuroProtect, które bierze udział w międzynarodowych badaniach klinicznych w dziedzinie neurologii.

Profil naukowy

W ramach pracy magisterskiej przeprowadziła badanie pt. „Percepcja depresji przez personel pielęgniarski”. Zwraca szczególną uwagę na edukację w zakresie zdrowia psychicznego oraz na zjawisko stygmatyzacji osób chorych psychicznie. Swoją wiedzę w tym zakresie poszerza na studiach magisterskich na kierunku Psychologia Kliniczna i Zdrowia na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Posiada kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią”, kurs specjalistyczny „RKO dla pielęgniarek i położnych”, Szkolenie pielęgniarek dokonujących przetaczania krwi i jej składników oraz ICH GCP version 2.0.

Doświadczenie dydaktyczne

Od 2023 roku prowadzi zajęcia ćwiczeniowe i praktyczne dla studentów pielęgniarstwa na studiach I stopnia na Lubelskiej Akademii WSEI, Filia w Warszawie.

Skip to content