dr

Wiktor

Cwynar

Wydział

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

ORCID

0000-0001-6890-5189

dr

Wiktor

Cwynar

Wydział

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

ORCID

0000-0001-6890-5189

Profil zawodowy

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania. Dyrektor Pionu Kontrolingu w Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej KS PR „Azoty-Puławy” S.A. Od 2013 roku adiunkt Akademii WSEI w Lublinie.
Specjalista w zakresie planowania biznesowego, umiejętności analitycznych, analizy danych, rozwoju biznesu i planowania strategicznego. Stopień naukowy doktora uzyskał w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w 2002 roku.
W przeszłości adiunkt i rektor Wyższej Szkoły Biznesu - NLU w Nowym Sączu, a także rektor Warszawskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej im. E. Wiszniewskiego.
Doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi jako Członek Rady Nadzorczej w CIECH S.A. (2006 – 2008), Partner Polskiego Funduszu Inwestycji (2008 – 2011), Prezes zarządu Polskiej Fundacji Inwestycji (Inventity Foundation; 2010 - 2011), Wicedyrektor w Instytucie Badań i Analiz Finansowych (2011 - 2013). W latach 2013 - 2017 był Prezesem Zarządu spółki Splentum Sp. z o.o. (Fintech, analityka danych finansowych), która zdobyła m.in. tytuł Innowatora Roku 2016 Akademii WSB. Przewodniczący Rady Nadzorczej GA PKCh Sp. z o.o. od 2017 do 2021 roku. Od 2017 do lutego 2021 roku związany z Grupą Azoty S.A., najpierw jako Główny Specjalista ds. wartości spółki, następnie jako Dyrektor Departamentu Korporacyjnego Kontrolingu. W tym samym okresie był także Sekretarzem i Członkiem Rady Nadzorczej GA Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Profil naukowy

Autor wielu publikacji naukowych. Profil Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Wiktor-Cwynar

Doświadczenie dydaktyczne

Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne. Wykładowca studiów podyplomowych i MBA m.in. w WSB-NLU w Nowym Sączu, Szkole Głównej Handlowej, WSB we Wrocławiu, Politechnice Rzeszowskiej, czy Polsko-Japońskiej Akademii Technik komputerowych.

Skip to content