dr Wiesław Poleszak, prof. Akademii WSEI

dr, prof. Akademii WSEI

Wiesław

Poleszak

Wydział

Wydział Nauk o Człowieku

ORCID

0000-0002-5253-0789

dr, prof. Akademii WSEI

Wiesław

Poleszak

Wydział

Wydział Nauk o Człowieku

ORCID

0000-0002-5253-0789

Profil zawodowy

Psycholog, psychoterapeuta, profesor w Pracowni Psychoprofilaktyki i Pomocy Psychologicznej na wydziale Nauk o Człowieku w Lubelskie Akademii WSEI;. Certyfikowany trener Instytutu Konsultantów Europejskich i Ośrodka Rozwoju Człowieka Fundacji „Masz Szansę”. Psychoterapeuta (Psychoterapia Gestalt, I poziom Psychoterapii EFT i Dialogu Motywującego) specjalizujący się w pracy z dziećmi i młodzieżą.
Ekspert MEiN, PARPA, Biura ds. Przeciwdziała Narkomanii i ORE w zakresie wychowania i psychoprofilaktyki.
Członek międzyresortowego zespołu roboczego ds. profilaktyki samobójstw i depresji.
Dyrektor Akademickiego Centrum Psychoprofilaktyki i Terapii przy Akademii WSEI w Lublinie.
Realizator programów rówieśniczych oraz autor koncepcji wsparcia uczniów po pandemii przygotowanej dla MEiN.
Współautor Wojewódzkiego Programu Interwencji Środowiskowej realizowanego we współpracy z Wojewódzką Komendą Policji w Lublinie.

Profil naukowy

Obszar zainteresowań naukowo-badawczych to psychoprofilaktyka zachowań problemowych, psychologia wychowawcza oraz wsparcie i pomoc psychologiczna, a także psychoterapia. Dodatkowym obszarem badawczym jest zarządzanie zespołem i wysoka wrażliwość. Autor i współautor narzędzi psychometrycznych lub ich adaptacji, m.in. skali impulsywności, testu ciekawości poznawczej, skali kompetencji społeczno-emocjonalnych dla dzieci, Testu Uzdolnień Wielorakich, ankiet badania zapotrzebowania na działania wychowawczo-profilaktyczne w szkołach.
Autor dwóch monografii, redaktor sześciu publikacji zbiorowych oraz autor lub współautor blisko 80 artykułów naukowych lub rozdziałów w książkach.
Koordynator merytoryczny dwóch projektów naukowo-badawczych realizowanych na zlecenie MEiN.
Ekspert w kilkunastu projektach naukowych realizowanych we współpracy z pracownikami naukowymi z UAM, UJ, UWr.

Doświadczenie dydaktyczne

Wykładowca akademicki z 30 letnim doświadczeniem pracy na kilku uczelniach (UMCS, UKSW, SWPS, UJ, Akademia WSEI). Trener i wykładowca w ramach studiów podyplomowych z psychoprofilaktyki i profilaktyki uzależnień (UMCS, UKSW, WSPiA).
Autor koncepcji i opiekun Akademickiego Centrum Wsparcia UMCS i Akademickiego Centrum Wsparcia Rówieśniczego WSEI, gdzie realizowana jest idea rówieśniczej pomocy studenckiej.
Dwukrotnie nagradzany przez Rektora i Kanclerz Akademii WSEI za dorobek naukowy i wysoką aktywność publikacyjną.
Odznaczony: w 2017 r. Medalem 700 Lecia Miasta Lublin, a w 2021 Medalem Unii Lubelskiej przyznanymi przez Prezydenta Miasta Lublin; w 2020 r. Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania; w 2021 r. Medalem Województwa Lubelskiego za zasługi dla województwa lubelskiego przyznanym przez Marszałka Województwa Lubelskiego.

Skip to content