dr

Ryszard

Nowak

Wydział

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

ORCID

0000-0003-3426-6483

dr

Ryszard

Nowak

Wydział

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

ORCID

0000-0003-3426-6483

Profil zawodowy

Stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii, specjalność ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa, uzyskał w 2005 r. na Akademii Rolniczej w Lublinie (ob. Uniwersytet Przyrodniczy).
Posiada wieloletnie doświadczenie menadżerskie w różnych spółkach. Od 1999 roku związany z Lubelskim Rynkiem Hurtowym, najpierw na stanowisku Dyrektora, w latach 2000-2007 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, a od 2007 r. do 2015 r. Prezesa Zarządu Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. Od 2019 r. do chwili obecnej pełni funkcję Prezesa Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o. o. w Rykach.
Od maja 2016 do chwili obecnej pełni również funkcję Prezesa Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej, wspierającego działania na rzecz rozwoju polskiego eksportu i ochrony interesów gospodarczych przedsiębiorców, celem Stowarzyszenia jest też działalność oświatowa oraz działalność charytatywna.
Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi

Profil naukowy

Zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania nieruchomościami, handlem zagranicznym. Autor i współautor artykułów z wymienionych zagadnień.

Doświadczenie dydaktyczne

Posiada ponad 17 lat doświadczenia dydaktycznego na różnych poziomach kształcenia jako wykładowca-praktyk z obszaru logistyki, przedsiębiorczości. Od października 2016 r. zatrudniony ma stanowisku nauczyciela akademickiego w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, obecnie Lubelskiej Akademii WSEI.

Skip to content