dr Robert Porzak, prof. Akademii WSEI

dr, prof. Akademii WSEI

Robert

Porzak

Wydział

Wydział Nauk o Człowieku

ORCID

0000-0002-1263-1315

dr, prof. Akademii WSEI

Robert

Porzak

Wydział

Wydział Nauk o Człowieku

ORCID

0000-0002-1263-1315

Profil zawodowy

Doradca osobisty, trener i coach. Konsultant startupów.

Pracował m. in. na rzecz: AkzoNobel, Bank Gospodarstwa Krajowgo, BASF, Bayer, British-American Tobacco, Compensa Life, CNH Parts & Service, CRH Żagiel, Danske Bank, Gerling, Heros, Ipsen, Kredyt Bank, MAGNA Automotive, Mevaco PL, OIC Poland, Opel, PKO BP, Skoda, Smith-Kline-Beecham, Uniqua, Vienna Life, Volksbank Leasing.

Ekspert w zakresie profilaktyki środowiskowej. Współzałożyciel i dyrektor programowy Fundacji „Masz Szansę” (Lublin, PL) i Tapestry Intergenerational Education Foundation (New Brighton, MN, USA).
Ekspert Sieci Uczelni Wolnych od Narkotyków przy Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Animuje i wdraża programy pomocy dla dorosłych i dzieci z PTSD dotkniętych wojną i przemocą.

Szkolił się m.in. w: PHARE’s Cooperation Fund, Hatton Wood – Training & Management Consultancy (UK), Hamilton Associates – Management & Organisation Development (IRL), IDEA Parnership (USA – Washington DC), Syntra West, Brugge (B), RPIC-ViP Ltd. Consulting and Education, Ostrava (CZ), Eurosuccess Consulting, Nicosia (CY), Aalborg University (DK), Umea Universitet (S), Rzeszowska Szkoła Menedżerów (PL), INTEGRA – Jan Przewoźnik (PL), Szkoła Trenerów - Polskie Towarzystwo Psychologiczne (PL).

Profil naukowy

Publikuje teksty w wiodących czasopismach naukowych z zakresu psychologii i nauk pokrewnych: Frontiers in Psychology, International Journal of Environmental Research and Public Health, Current Issues in Personality Psychology, Applied Psychophysiology and Biofeedback, Journal of Consumer Affairs.

Autor lub współautor ponad 100 publikacji naukowych, tym 3 monografii, redaktor 3 monografii. Redaktor naukowy działu Psychologia w czasopiśmie Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu. Autor ponad 40 recenzji naukowych dla wiodących czasopism z IF, w tym Personality and Individual Differences i Journal of Neuroscience, Psychology, and Economics.

Kierownik grantu naukowego „MAT” sfinansowanego ze środków MEN (2014), ekspert w projektach naukowych sfinansowanych ze środków MNiSW „Debt Watch” (2017-2019) i z grantu NCN Opus 22 „Finansowy język płci” (2023-2025).

Kieruje Laboratorium Psychologii Eksperymentalnej Akademii WSEI w Lublinie.

Bada uwarunkowania poznawcze i osobowościowe decyzji w oparciu o osiągnięcia psychologii społecznej, poznawczej i neurokognitywistyki oraz skalę problemów społecznych i zapotrzebowania na profilaktykę i pomoc psychologiczną w skali międzynarodowej, ogólnopolskiej, jak i na rzecz powiatów, miast, dzielnic i placówek oświatowych, wychowawczych i resocjalizacyjnych. Ekspert w zakresie metodologii badań eksperymentalnych, data mining i psychometrii, ze szczególnym uwzględnieniem komputerowych testów adaptacyjnych online (CAT) oraz internetowych narzędzi diagnostycznych (CAWI) i edukacyjnych.

Współpracuje z Harvard Lab for Youth Health. Członek stowarzyszeń naukowych HEARD (US Aid) i School Mental Health International Leadership Exchange (SMHILE - Columbia, SC, US).

Staże naukowe i wizyty studyjne w: University of Maryland School of Medicine (USA - Washington DC), University of South Carolina (USA - Columbia), University of West Scotland (UK - Glasgow), Universidad de La Laguna (ES - Santa Cruz de Tenerife), Universidade de Aveiro (P - Aveiro).

Doświadczenie dydaktyczne

Autor koncepcji, programów zajęć i koordynator dwóch specjalności na kierunku Psychologia Akademii WSEI:

Psychologia Organizacji i Zarządzania
Psychologia w Biznesie

a także przedmiotów podstawowych: Metodologia badań psychologicznych, Statystyka, Psychometria, Psychologia pracy.

Wypromował ponad 100 magistrów psychologii i pedagogiki UMCS i Akademii WSEI i ponad 60 licencjatów.

Skip to content