dr

Przemysław

Adamkiewicz

Wydział

Wydział Transportu i Informatyki

ORCID

0000-0003-3425-9566

dr

Przemysław

Adamkiewicz

Wydział

Wydział Transportu i Informatyki

ORCID

0000-0003-3425-9566

Profil zawodowy

Ekspert w zakresie rozproszonych systemów pomiarowych, tomografii radiowej i technik lokalizacji radowej.

W latach 2014 – 2019 Kierownik Działu Badań i Rozwoju w NETRIX S.A. W latach 2017 – 2021 Kierownik, Ekspert naukowy R&D w CBRTI Sp. z o.o.

Od 2021 Prezes Zarządu w akredytowanym przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii Centrum Badawczo Rozwojowym Technologii Informatycznych. Obecnie Adiunkt w Lubelskiej akademii WSEI. Współpracował jako ekspert m.in. z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Narodową Agencją Wymiany Akademickiej i Siecią Badawczą Łukasiewicza.

Profil naukowy

Autor i współautor ponad stu publikacji naukowych w dziedzinie fizyki, technologii i informatyki technicznej (h-indeks 11). Twórca ponad dziesięciu patentów i wzorów przemysłowych.
Kierownik pięciu projektów naukowo-badawczy:
1) „Inteligentny system zarządzania obiektami z zastosowaniem radiowych technik detekcji i nawigacji”, RPLU.01.02.00-06-0002/20, [2021-2023]
2) „Opracowanie systemu lokalizacji czasu rzeczywistego z wykorzystaniem znaczników ultraszerokopasmowych”, RPLU.01.02.00-06-0014/19, [2019-2023];
3) „Opracowanie innowacyjnego systemu predykcji, optymalizacji i zarządzania budynkiem z wykorzystaniem tomografii radiowej oraz metod inteligencji obliczeniowej”, RPPK.01.02.00-18-0002/18, [2019-2021];
4) „Hybrydowy system nawigacji w budynkach z zastosowaniem inteligentnych metod analizy obrazu i technologii lokalizacji radiowej”, RPLU.01.02.00-06-0025/16, [2017-2019];
5) „Tomograf hybrydowy do badania zawilgocenia i stanu budynków”; POIR.01.01.01-00-0167/15, [2015-2019];

Doświadczenie dydaktyczne

Ponad dziesięć lat doświadczenia dydaktycznego.

Skip to content