dr

Paweł

Pochodyła

Wydział

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

ORCID

0000-0001-5751-7076

dr

Paweł

Pochodyła

Wydział

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

ORCID

0000-0001-5751-7076

Profil zawodowy

Ekspert z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego. Funkcjonariusz Policji w stopniu podinspektora, o ponad 20-letnim stażu w służbie kryminalnej, praktycznie realizujący zadania związane ze zwalczaniem różnych form przestępczości. Uczestnik wielu szkoleń, kursów i konferencji naukowych związanych z problematyką zwalczania przestępczości. Prowadzi szkolenia branżowe związane ze zwalczaniem przestępczości dla innych policjantów. Cały czas aktywnie podnoszący swoje kompetencje zawodowe, które przekłada na wiedze przekazywaną studentom kierunków Bezpieczeństwo wewnętrzne i Administracja.

Profil naukowy

Autor i współautor wielu publikacji z zakresu bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego oraz funkcjonowania instytucji administracji bezpieczeństwa państwa. Uczestnik i prelegent wielu konferencji i szkoleń dotyczących problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego i zwalczania przestępczości.

Doświadczenie dydaktyczne

16 letnie doświadczenie dydaktyczne na wielu poziomach kształcenia (licencjackie, magisterskie, podyplomowe). Adiunkt Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Lubelskiej Akademii WSEI. Koordynator modułów: Zwalczanie przestępczości , Technika i taktyka zwalczania przestępczości,
Międzynarodowa współpraca Policji, Kryminologia i kryminalistyka, Policja w UE.
Prowadził przedmioty związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem państwa oraz bezpieczeństwem i porządkiem publicznym, etyka zawodowa, stosunki międzynarodowe.

Skip to content