dr n. o zdr. Magdalena Głowacka

dr n. o zdr.

Magdalena

Głowacka

Wydział

Wydział Nauk o Człowieku

ORCID

0000-0002-4117-2605

dr n. o zdr.

Magdalena

Głowacka

Wydział

Wydział Nauk o Człowieku

ORCID

0000-0002-4117-2605

Profil zawodowy

Wykładowca w Lubelskiej Akademii WSEI na kierunku pielęgniarstwo w zakresie: zdrowia publicznego, promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej, koordynowanej opieki zdrowotnej i informacji naukowej.

Profil naukowy

Autor i współautor kilkunastu rozdziałów i artykułów poświęconych zarówno aspektom promocji zdrowia, profilaktyki chorób jak i obszarom szeroko rozumianego zdrowia publicznego.
Uczestnik i ekspert w międzynarodowych projektach naukowo-badawczych takich jak:
1) ISTEW - Improvement Science Training for European Healthcare Workers (ISTEW)
2) FHN - Family Health Nurse
3) Digital Training for Social and Healthcare Home Staff in Emergency Situations (aktualnie)

Doświadczenie dydaktyczne

Ponad 15 lat doświadczenia dydaktycznego na wszystkich poziomach kształcenia (studia
licencjackie, magisterskie, podyplomowe).
W roku 2020 otrzymała medal Ministra Edukacji Narodowej.

Skip to content