dr n. med. Joanna Girzelska

dr n. med.

Joanna

Girzelska

Wydział

Wydział Nauk o Człowieku

ORCID

0000-0002-5537-0987

dr n. med.

Joanna

Girzelska

Wydział

Wydział Nauk o Człowieku

ORCID

0000-0002-5537-0987

Profil zawodowy

Od 2005 roku pielęgniarka odcinkowa. Aktualnie pielęgniarka specjalistka w Klinice Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie. Do stycznia 2022 pielęgniarka specjalistka w Klinice Neurologii w SPSK 4 w Lublinie; Od sierpnia 2005 do stycznia 2022 pielęgniarka w Oddziale Neurologii w WSzS im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lublinie. Pielęgniarka opieki długoterminowej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej OPIEKUN w Lublinie w 2008 roku.
Wykładowca w Lubelskiej Akademii WSEI na kierunku pielęgniarstwo w zakresie pielęgniarstwa od 2012 roku. Koordynator kierunku Pielęgniarstwo.

Profil naukowy

Autor i współautor wielu publikacji. Uczestnik wielu konferencji.
Uczestnik i ekspert w międzynarodowych projektach naukowo-badawczych takich jak:
1)E-care Palliative
2)ISTEW - Improvement Science Training for European Healthcare Workers (ISTEW)
3)FHN - Family Health Nurse
4)Digital Training for Social and Healthcare Home Staff in Emergency Situations (aktualnie)

Doświadczenie dydaktyczne

Ponad 11 lat doświadczenia dydaktycznego na wszystkich poziomach kształcenia (studia
licencjackie, magisterskie, podyplomowe).

Skip to content