dr Monika Baryła-Matejczuk, prof. Akademii WSEI

dr, prof. Akademii WSEI

Monika

Baryła-Matejczuk

Wydział

Wydział Nauk o Człowieku

ORCID

0000-0003-2321-9999

dr, prof. Akademii WSEI

Monika

Baryła-Matejczuk

Wydział

Wydział Nauk o Człowieku

ORCID

0000-0003-2321-9999

Profil zawodowy

Psycholog, profesor w Pracowni Psychoprofilaktyki i Pomocy Psychologicznej na Wydziale Nauk o Człowieku Akademii WSEI, trener, terapeuta i psychoedukator. Absolwentka psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, tytuł doktora obroniła na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Terapeuta terapii zorientowanej na emocje (I i II poziom) Ośrodka Intra. Ekspert w psychprofilaktyki. Od lat, w badaniach i praktyce, zajmuje się obszarem tzw. wysokiej wrażliwości. Współpracuje m.in. z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, z Laboratorium Psychologii Eksperymentalnej, z Wydawnictwem Szkolnym i Pedagogicznym, Akademickim Centrum Psychoprofilaktyki i Terapii WSEI. Współpracuje w uczelniami we Włoszech, w Hiszpanii, w Rumunii i Anglii.

Profil naukowy

Autorka licznych publikacji z obszaru psychoprofilaktyki i pomocy psychologicznej, konstruowania programów wychowawczo-profilaktycznych szkoły i placówki, wrażliwości przetwarzania sensorycznego, wrażliwości środowiskowej. Opracowała (wraz z zespołem) baterię kwestionariuszy do pomiaru wrażliwości przetwarzania sensorycznego dla dzieci w wieku 3-6 i 7-10 lat w wersji dla rodziców i dla nauczycieli, a także polską adaptację skali Highly Sensitive Persona Scale i Highly Sensitive Child. Autorka programu profilaktycznego wspierające odporność psychiczną dzieci wysoko wrażliwych. Opracowała i realizuje międzynarodowe projekty badawczo-wdrożeniowe, m.in. „High sensitivity – Innovative Module in Human Sciences”, „ PRO-MOTION. Sensitive career management”, „E-MOTION - potential of highlysensitivity”. Sprawuje opiekę nad kołem naukowym Lubelskiej Akademii WSEI „Innowacja” z którym zrealizowała projekt: Doskonalenie kompetencji badawczych i cyfrowych studentów Koła Naukowego INNOWACJA w reakcji na pandemię COVID

Doświadczenie dydaktyczne

Od 2009 lat prowadzi zajęcia na wszystkich poziomach kształcenia (studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe, doktorskie) we współpracy z różnymi uczelniami, w tym m.in. WSB, UMCS, Uniwersytet Bukarsztański (Rumunia) Spiru Haret (Rumunia) a także instytucjami (m.in. ORE, LCDiN). Prowadził szkolenia, treningi i warsztaty. Współpracuje m.in. z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, z Wydawnictwem Szkolnym i Pedagogicznym, Akademickim Centrum Psychoprofilaktyki i Terapii WSEI. Jest redaktorem podręcznika akademickiego „Psychologiczne aspekty wysokiej wrażliwości człowieka. Koncepcje – diagnoza - wsparcie”.

Skip to content